fbpx Гарантирана е равнопоставеността на българските рибари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Гарантирана е равнопоставеността на българските рибари

Гарантирана е равнопоставеността на българските рибари

България успя да запази нивото на квотите за калкан в размер на 43,2 тона въпреки, че първоначално ЕК предложи намаление с 15 %, т.е. квоти в размер на 37 тона.
Заедно с Румъния, Съвета и Евпорейската комисия, страната ни ще продължи да търсим начини за насърчаване на сътрудничеството между всички черноморски страни с цел устойчивото управление на запасите в Черно море и гарантиране на равнопоставеността на българските рибари в региона.

По време на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел, министрите гласуваха регламентите от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика, както и регламента за преходните мерки за 2014 г. С това законодателните актове се считат за окончателно приети. „Безспорно едно от най-съществените постижения за България бе договореното повишаване на процента за обвързана подкрепа за чувствителни сектори като животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство на 13 % и още 2 % за протеинови култури”, коментира министър Греков. В момента имаме право да използваме само до 3,5 % от средствата за директни пащания за тези сектори. През преходната 2014 г. страната ни ще може да прилага 6,5 % обвързана подкрепа.

„За нас беше много важно да се даде възможност за насочване на допълнително подпомагане към малките и средните стопанства”, каза още министър Греков. Законодателството предвижда такъв инструмент за допълнително насочване на средства към тях чрез схемата за преразпределителното плащане, или завишено плащане за първите хектари. По тази схема размерът на подпомагането за първите 300 дка ще бъде със завишен размер.

facebook коментари