fbpx Имаме възможност да се впишем на картата за електрическа мобилност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме възможност да се впишем на картата за електрическа мобилност

„България има шансове да заеме своето достойно място в бъдещото производство на електромобили – ние имаме добри традиции, разполагаме с подготвени кадри, каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева по време на националната конференция „Електрическа мобилност 2013“.

По предложение на Министерство на икономиката и енергетиката, България е една от деветте страни, които със Съвместна декларация поставиха електромобилите в центъра на процеса за развитие на устойчива мобилност. Следвайки пазарната логика, че успешното развитие на подобно производство не би било факт без осигуряването на адекватни мерки за стимулиране на потреблението, МИЕ инициира диалог с всички заинтересовани страни, който да насърчи и подпомогне навлизането на новите превозни средства. Важно място в този диалог заема Индустриален клъстер “Електромобили” и други представители на неправителствения сектор и бизнеса.

Министерски съвет е разработен и приет Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства в България за периода 2012-2014 г., който вече се изпълнява. Като една следваща стъпка в тази посока предстои и сформирането на междуведомствена работна група, която да разработи дългосрочен стратегически документ за развитието на устойчивата мобилност. Приоритетно място в него ще заема електрическата мобилност. Той ще определи рамката на политиката в следващия период, ще зададе синхрон на целите във всички ключови области, за отговорните институции, както и механизмът за координация по изпълнението, включително с местните власти. На форума бяха представени и конкретни проекти, по които бизнесът, общините и образователните институции в България си партнират успешно за развитието на електрическата мобилност.