Иморент България предлага финансиране “по мярка” за малки и средни предприятия

Илиана Шмателка, управител на ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ:
С нас малките фирми стават големи


Г-жо Шмателка, кои са приоритетите в дейността на ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ?

- Ние финансираме всякакви обекти, с които се извършва икономическа дейност. Предлагаме лизинг на движимо имущество (машини и съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства) и лизинг на недвижими имоти (административни и производствени сгради, сервизни и складови бази, хотели). Ние сме стабилен и компетентен партньор и в сферата на развитието на инвестиционни проекти. Готови сме да финансираме цялостни решения за обновяването на сградния фонд и производствените мощности на предприятията.
Дойдохме в България с нашето ноу-хау и опита ни от други страни и българският бизнес ни посрещна с доверие. Това може би се дължи на коректното ни отношение към клиентите и на чувството, което им даваме, че искаме не само да печелим, но и да им помогнем да растат в бизнеса си. Така и ние ще растем заедно с тях на българския пазар.

ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ е 100% дъщерно дружество на IMMORENT Aktiengesellschaft, Виена - лизинговата компания на Erste Bank Group. От основаването си през 2004 г. компанията е осигурила лизингово финансиране на близо 70 големи, малки и средни български предприятия от всички отрасли. Заедно със сключените за първото полугодие на 2007 г. лизингови договори общият обем на инвестициите на дружеството на Ерсте банк в българската икономика достигна 85,8 млн. евро.

Какви са условията при лизинговото финансиране?
- Може да се каже, че лизингът е финансиране “по мярка”. Условията са специфични за всеки конкретен случай и зависят от параметрите на самата сделка - от размера и сроковете на финансирането, от икономическото състояние на лизингополучателя, от обекта, който се финансира. Важно е да се знае, че при лизинговото финансиране в повечето случаи се изискват по-малко допълнителни обезпечения в сравнение с тези при ползването на банков кредит.

Какви са вашите клиенти?

- Ние работим еднакво добре както с малки и средни предприятия, така и с големи, водещи фирми. С големите лесно се прави бизнес. Но доста малки фирми с нас са станали големи. Мога да кажа, че нашите клиенти са един разумен и “здравословен” микс. Според мен най-сигурната и перспективна бизнес стратегия за една финансираща институция включва подпомагане развитието на предприятията. Трябва да им се помага тогава, когато най-много се нуждаят, дори при началния старт. Така аз разбирам партньорството между клиента и финансиращата институция.


 

Д-р Бранимир Кирилов, управител на Стоматологична
клиника Medical Dent Consult:

ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ни даде най-добрата оферта

Търсех финансиране за денталния ми център. Сравних офертите на различни финансови институции и тази на ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ беше най-добрата. Предложиха условия, които са трудно постижими от българските банки за фирмите от областта на дребния и средния бизнес. Всичко стана бързо и облекчено откъм документация. Изключително съм доволен. Клиниката е открита през януари
2005 г. Предлагаме услуги в областта на лицево-челюстната и орална хирургия, имплантологията и естетична стоматология. ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ финансира закупуването на най-съвременна техника от Германия и САЩ. Тя е важна за обслужването на пациентите и качеството на работата, както и времето за извършване на дадена манипулация. Разполагаме с 13 души персонал -
четири квалифицирани стоматолога, стоматологични сестри, рецепционист. Лекуваме над 800 пациента на месец.
Здравеопазването остана единственият подценен сектор в България. Повечето лизингови дружества финансират медицинско оборудване над определена стойност, тъй като го считат за високорискова инвестиция. Според мен не са прави, но ще го разберат след време.

В рамките на Международния технически панаир, който ще се проведе от 24-29 септември 2007 г. в Пловдив, ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ кани на семинар на тема “Лизингът - финансиране по мярка за вашия сграден фонд и производствени мощности”. Семинарът ще се проведе на 25 септември 2007 г. от 10 до 13 часа в Конферентна зала 1 на Палата 6.
В програмата е включена кратка презентация на дейността на ИМОРЕНТ в България и представяне на успешните проекти на компанията в различни сектори на българската икономика. Предвидена е дискусия за особеностите на лизинга като съвременна алтернатива за финансирането на нови инвестиции в предприятията.