fbpx Инфлацията е нараснала до 3,1% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Инфлацията е нараснала до 3,1%

Инфлацията е нараснала до 3,1%

етикети

През второто тримесечие на 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) е нарастнал минимално с 0.5% на годишна база (според сезонно изгладените данни), като се отчита повишение спрямо предходното тримесечие, по данни от месечния конюктурен анализ за текущото развитие на икономиката през юли и август, публикуван на сайта на Министерството на финансите. Наблюдението на работната сила показва намаление на безработицата до 12.3% през второ тримесечие, а продължаващият процес по преструктуриране на заетостта отново доведе до нарастване на производителността на труда.

В резултат на ускореното повишение на международните цени на храните и енергийните стоки, както и действието на еднократни фактори в началото на третото тримесечие, общата инфлация нараства значително от 1.6% на годишна база през юни до 3.1% през август.