Информационна сигурност в туризма

Информационна сигурност в туризма

Развитието на туризма в България допринася за повишаване благосъстоянието на населението, развитие на инфраструктурата и по-добро представяне на страната в света. Не на последно място, развитието на тази индустрия изисква умения за управление на сградния фонд и прилежащата инфраструктура, отговорно отношение към околната среда и опазване на природните ресурси.
Туризмът е пряко свързан с добро познаване на културно-историческите забележителности на страната и надеждно управление на информацията
Тя касае предоставяне на туристически услуги и лични данни на потребителите, които са предимно посетителите на хотели и обекти, в които се предлага настаняване.
Управителите и собствениците на хотели и къщи за гости, винарни и ферми, в които се предлагат настаняване и закуска, хижи и др.
разполагат с голяма база данни както за настанените клиенти, така и за доставчиците на суровини и услуги, и лични данни за служители.
Редица туристически и пътнически агенции дават на клиентите си възможност да правят резервации за нощувки по електронен път. За по-добър обмен на информация, активните организации в сферата на туризма поставят свои линкове към специализирани електронни страници. Актуална информация за оферти може да бъде намерена и с помощта на всички електронни търсачки. Поместването й в медиите, както и в директни съобщения до потребителите чрез листовки с промоции, ценови листи или типови имейли до групи клиенти, служи и за проучване на пазара от страна на българските и чуждестранните тур-оператори. Това дава възможност да се получи надеждна информация от конкурентите фирми.

Използването на различни информационни канали и стремежът да се предоставя надеждна информация на клиентите изисква инвестиции и умения при въвеждане и управление на системи за управление на информационната сигурност.

Разпространяването на информация по електронен път е по-ефективно и евтино. То дава възможност да се поддържа малък и мобилен офис, в сравнение със съхраняване на документи на хартиен носител, и позволява по-добра проследимост на информацията. Това става чрез IP на компютри, използване на криптиране или електронни подписи.
Информацията по електронен път позволява да се проследи и оцени ефективността при предоставяне на информация към клиенти или доставчици. Регистрирането и проследимостта на всички имейли е безспорно доказателство за изчерпателността на информацията от всеки служител.
Сертифицирането поизискванията на Стандарт BS17799/ISO 7799
дава увереност на клиентите, че личните им данни действително се съхраняват надеждно и няма да попаднат в трети страни - конкуренти
които могат да ги използват за рекламна цел.
Работата по изискванията на този стандарт е най-добрият начин да бъдат научени служителите, че информацията е ценност. На практика всяка фирма може да продължи дейността си единствено, ако разполага с необходимата информация.
Организациите, които работят в сферата на туризма са зависими от един изчерпаем ресурс, който трудно може да бъде възстановен, а именно -
природните ресурси. За да покажат, че ценят клиентите си и се стремят да им предложат най-добрите условия,

собствениците на хотели трябва да докажат, че дейността им по никакъв начин не нарушава биологичното равновесие
Независимо дали управляват къщи за гости или големи хотелски вериги, мениджърите могат да повишат екологичното съзнание на посетителите, като насърчат гостите на хотелите да:

 • събират отделно отпадъците по стаите;
 • използват хавлиените кърпи повече от един път;
 • използват опаковки за шампоани, които могат да се рециклират;
 • се интересуват за социални акции, като ги информират за възможността да дарят шампоани и сапуни с дефектни опаковки на социални домове;
 • се интересуват за биологичното разнообразие в региона, като предоставят информация на рецепцията;
 • организират гъвкава доставка на хранителни продукти и суровини за кухнята;
 • поддържат в изправност транспортните средства на комплекса, за да намалят възможността за замърсяване на околната среда;
 • търсят и използват възобновяеми източници за електрическа енергия и отопление: пелети, слънчеви колектори, вятърни генератори.

Предоставянето на качествени туристически услуги е свързано със значими инвестиции от страна на собствениците на хотели и туристически агенции. Доброто познаване на възможностите за ефективно използване на наличните ресурси и въвеждането на стандарти за управление на качеството подпомагат проследимостта на всеки етап от предоставянето на туристически услуги и управлението на организация, работеща в сферата на туризма.

Етапи при въвеждане на стандарт BS 17799/ ISO 7799

1. Въведете политика по информационна сигурност

 • Разработете документ, в който описвате ясно фирм
  ената политика по информационна сигурност.
 • Документирайте вашата организационна политика по информационна сигурност.
 • Публикувайте я.
 • Прегледайте и оценете политиката си в областта
  на информационната сигурност.
 • Изяснете кой отговаря за вашата информационна сигурност.
 • Определете политиката по сигурност и процеса по оценката й.
 • Изпълнявайте периодично политиката по информационна сигурност.

2 Организирайте инфраструктурата по начин, който подпомага информационната сигурност

 • Организирайте управленски форум за информационна сигурност.
 • Координирайте изпълнението на системата за информационна сигурност.
 • Определете отговорностите при работа с информацията.
 • Проверете техническите съответствия на системата.
 • Проверете системата, за да се уверите, че е в съответствие с техническите стандарти за сигурност.
 • Провеждайте тест за надеждност, за да се уверите, че не са възможни прониквания в нея, които застрашават сигурността на информацията.

3 Планирайте одити на системата

Планирайте оперативни одити, за да сведете до минимум несъответствията при прилагане на системата.

 • Въведете ключове за достъп в нея, за да отчитате продуктивността и да внушите на служителите, че носят отговорност за използването и обработването на данни в електронен вид.
 • Пазете системата си!
 • Пазете резултатите от одитите на системата,
  за да предотвратите възможни злоупотреби.
 • Отделете наръчника и резултатите от одита
  от файловете с оперативна информация.

 

Facebook коментари