Иновациите имат огромно значение в здравеопазването

София бе домакин на първият по рода си Академичен форум по иновации, организиран от Института по иновации. По време на събитието беше обявено създаването на Комитет по иновациите, чиято задача е да изготви План за действие 2014 и Национална програма по иновациите съвместно с всички заинтересовани страни.

Акцент беше поставен върху нуждата и възможността за въвеждането на публично-частното партньорство като инструмент за финансиране и подходяща форма на сътрудничество между бизнеса и институциите с цел улесняване на достъпа до иновации и създаване на среда за развитието им особено в областта на здравеопазването. Заместник министърът на здравеопазването проф. д-р Славов, както и посланикът на Холандия се обединиха около позицията, че политиките, насърчаващи иновации, са основен и неотменим ангажимент на държавата. Сред засегнатите теми по време на обсъжданията беше правото на всеки пациент на достъп до иновации и качествено лечение. Липсата на достъп до иновации беше дефиниране и като един от мотивите на голяма част от здравните специалисти да напуснат страната.

Всички присъстващи постигнаха единодушие по отношение на основните приоритети в здравната система към момента, а именно: нужда от създаване на широк политически и социален консенсус по темата за иновациите в здравеопазването; нуждата от иновативни образователни програми за повишаване на квалификацията и специализацията в здравния сектор; улеснен достъп до иновации за пациенти и специалисти; иницииране на публично-частни партньорства за споделяне на експертен потенциал в посока подобряване на здравната система в България.

Приоритетна задача на Комитета, участие в който могат да вземат здравни специалисти, експерти, обществено значими личности и лидери на мнение, е дефинирането на иновациите като основа и фокус в европейските оперативни програми и документацията за обществени поръчки, както и инициирането на постоянен и структурен диалог за иновациите между всички заинтересовани страни.

Моля коментирайте