fbpx Стойността на капитала в Китай нараства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стойността на капитала в Китай нараства

Реалният растеж на БВП в Китай през 2014 г. ще остане стабилен, но бавен, достигащ почти до 7,2% на годишна база, което отчасти се дължи на по-високата инфлация. Ниската цел за растеж на БВП за 2014 г. е свидетелство за намерението на правителството да вложи повече усилия за реформи. Очаква се износа и инвестициите да се подобрят с оглед на възстановяването на световната икономика. Това отчитат от агенцията за кредитен риск Кофас.

 

Нарастващата цена на капитала ще бъде ключов индикатор, който трябва да бъде следен през 2014 година. С либерализирането на лихвения процент, въведено през юли 2013 г., кредитната дейност на банките може да стане по-пазарно ориентирана, а развитието на междубанковия пазар може да се изрази в по-високи лихви по кредитите. Ликвидността може да стане още по-тежка, тъй като много корпоративни облигации и дългове на местното управление ще са необходими за изпълнение на задълженията за изплащане през 2014 година. Среднопретегленият лихвен процент за кредитиране в Китай се вдигаше бавно през 2013 г., и тази тенденция трябва да продължи през 2014 г., като се вземат предвид пазарните условия. Това е особено притеснително за малки и средни предприятия (МСП), които и до сега не получаваха изобилие кредитни улеснения от банките.