fbpx Интерес към агроекологични субсидии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интерес към агроекологични субсидии

Интерес към агроекологични субсидии

През тази година интересът към кандидатстване за агроекологични плащания е огромен, показват справките на Областните дирекции „Земеделие”. От старта преди седмица на кампанията за подаване на заявления, по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, до момента са подадени заявления за около 5 000 000 декара, в сравнение с 650 000 декара за миналата година. Заявените към днешна дата площи гарантират, че бюджетът на мярка 214 ще бъде усвоен и дори недостатъчен, за да се гарантират плащанията през следващите години.
От постъпила информация от общинските служби става ясно, че много от фермерите са били подведени, че ще има пропорционално разпределение на средствата на принципа „на всички и по равно”, каквито бяха предложенията на някои браншови организации. При въвеждане на такъв принцип биха се нарушили както Европейското и българското законодателство, така и основни състезателни принципи на Програмата – че стопаните, които подадат проектите си първи, се ползват с предимство и че активността на бенефициентите е приоритет на ПРСР.
Земеделското министерство припомня, че основно изискване към кандидатите по агроекология е, плащанията да са за дейности по опазване на околната среда и въвеждането на екологосъобразни земеделски практики, които трябва да се прилагат 5 години за една и съща площ. В случай че фермерите не спазват това изискване, те ще трябва да възстановят получените до момента средства.