fbpx Италианската търговска камара в България с обновен сайт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Италианската търговска камара в България с обновен сайт

Италианската търговска камара в България с обновен сайт

Италианската търговска камара в България „подновява“ присъствието си онлайн, започвайки 2019 година с пускането на нов графичен интерфейс на своята официална уеб страницата.

Целта на новия уебсайт, който понастоящем се предлага на три езика (италиански, английски и български), е да се отговори максимално на нуждите на потребителите, посредством: ясна графика за още по-бърза и по-ефективна навигация, модерен дизайн, както и баланс между изображение и съдържание за по-голямо взаимодействие. Структурата на отделните секции е организирана така, че да има бърз достъп до широката гама от информационни материали, достъпни на сайта www.camcomit.bg, както и да запознае потребителите с всички минали, настоящи и бъдещи дейности на Камарата, както и с многобройните инициативи на членове и партньори.
Графичният облик на новия корпоративен уебсайт служи като виртуална визитна картичка, предлагаща в няколко стъпки преглед на идентичността и функциите на Италианската търговска камара в България, отразявайки напълно нейната мисия и стандарта за качество на дейността й.

Подразделението на началната страница е проектирано в съответствие с три основни области на работа: услуги за компании в подкрепата на компаниите при намирането на най-добрите бизнес възможности, организиране на професионални събития (B2B и B2C), панаири и networking събития и промотиране на made in Italy. Целта е да се развият бизнес контакти между италиански и български фирми и европейско планиране и консултиране, посредством организирането на курсове за обучение и професионална квалификация.

Секцията „Минали събития" има за цел да подчертае силната страна на Камарата за разработване на инициативи и проекти за насърчаване на "made in Italy", освен чрез включването им в по-широкия контекст на италианските и местните програми от високо институционално значение, също и чрез мрежа от отношенията с публични и частни звена, с които тя си сътрудничи ежегодно и с всичките организации, промотиращи Италия в страната, благодарение на силното си присъствие в България.
В раздел „Специални проекти“ се представя възможността на екипа на Камарата да открива възможностите за финансиране в подкрепа на италианските малки и средни предприятия и да изпълнява дейностите, насочени към затвърждаване на търговското, културното и професионално сътрудничество между Италия и България, както и на европейско равнище, фокусирайки се върху конкретни сектори : хранително-вкусова промишленост, туризъм, спорт, дигитализация и социални иновации, културна и творческа индустрия, професионално обучение, интернационализация на компаниите (включително менторинг).

Сайтът се допълва от секция, посветена на новини, предлагайки ежедневна информация, синхронизирана със социалните канали, осигуряващи видимост и популяризиране на Италия и България и най-вече на фирмите, главните действащи лица и ползватели на дейността на Камарата.
Визията на сайта безспорно може да бъде определена като „user-friendly“ за всички компании, асоциации, институции, партньори и членове, участващи в двустранни и многостранни отношения, с опция за консултиране на бизнес възможности, помощ при различни видове услуги, предлагани от ИКТБ, специализирани консултации, всички промоционални инициативи, търговски панаири и проекти през 2019!
Пожелаваме ви приятно сърфиране в интернет!