Изборът на UPS е важен за бизнеса

Спирането на работа е кошмар за всеки предприемач и професионален мениджър. То води до директна загуба на приходи заради спрели продажби, недоволни клиенти, които не могат да бъдат обслужени, искове за неустойки от контрагенти, неполучили уговорените продукти и услуги навреме.
Смущенията в електрозахранването са най-честите причини за спиране на работа в компании с висока степен на автоматизация на процесите. Kакто и на такива, които разчитат на компютърните системи за работа с информация (от издаване на фактури през счетоводна система до банкови информационни системи).

Осигуряването на непрекъснато и чисто от смущения електрозахранване на апаратура с критична важност (каквато са сървърите, фирмените сторидж системи и опорните мрежови компоненти) е основно изискване. Целта е да се избегне риск от нежелана загуба на информация. Освен като приложения, свързани с работата на IT инфраструктурата, UPS устройствата се използват успешно и за предпазване. Особено при банкова, медицинска или видеоохранителна апаратура, както и навсякъде, където се използва отговорна техника. Непрекъснатото захранване и намаляването
на рисковете от повреди осигуряват сигурност и непрекъснат работен процес за бизнеса.

UPS значително повишават надеждността на свързаните към тях системи за работа с данни
Това се отнася дори за отделните работни станции, където при спиране на електроподаването един UPS би осигурил достатъчно време за довършване на работата или, най-малкото, би предпазил компютъра от загуба на информация. Когато информационната мрежа на компанията е изградена от мрежово захранвани устройства (чрез Power over Ethernet), UPS може да се използват само на опорните точки. Дори при срив в захранването, мрежата запазва своята работоспособност. Подобно е положението и при работа на видеоохранителни системи, където UPS може да осигури постоянно видеонаблюдение, като захранва дори отдалечени IP камери и други устройства.

Eaton, новият собственик на бранда MGE Office Protection Systems и един от лидерите в производството на оборудване за подобряване на качеството на захранването, предлага сериозно портфолио от системи за аварийно електрозахранване и защита от токови удари. Гамата устройства включва UPS за различни цели - от такива за малки офиси и домашни потребители до мощни 20 kVA системи за бизнеса.

Сред последните продуктови фамилии на Eaton е MGE Office Protection Systems Evolution. Тя се състои от line-interactive UPS с мощност от 650 до 3000 VA, подходящи за различни приложения според натоварването и изискванията на потребителите.

Line-interactive UPS не само предпазват от пренапрежение, но и “филтрират” захранването
като премахват разнообразни смущения. Моделите Evolution са достъпни и същевременно надеждни и лесни за управление. Те дават възможност за отдалечена администрация и разпределяне на натоварването на индивидуалните изходи и “гореща замяна” (hot swap) на батерията, без да се прекъсва захранването на свързаната техника. Evolution S (1250 до 3000 VA) са с фактор мощност 0.9, което позволява към тях да се включва техника с висока консумация - съответно от 1150 до 2700 W. Устройствата Evolution S се отличават с възможността да се добавят до 4 външни батерии, което значително увеличава времето на работа при прекъсване на захранването. Eaton предлага Evolution в различни формати - както за самостоятелно ползване, така и за сървърни шкафове. Evolution S могат да осигурят сървърната поддръжка дори на по-големи компании и организации - например до 15 блейда или сторидж системи.
В частност Evolution S дават възможност, която малко други UPS на пазара могат да предложат - добавяне на допълнителни батерии. Това спестява нуждата от покупката на UPS с висока мощност, която често има за цел да осигури и висок капацитет на батерията, което намалява общата стойност на инвестицията.

Facebook comments