fbpx Качество на активите и осигуряване на капитал ще са предизвикателствата пред банките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Качество на активите и осигуряване на капитал ще са предизвикателствата пред банките

Забавянето на растежа в Западна Европа и ще се отрази негативно и на ръста и в региона на ЦИЕ. Въпреки това ЦИЕ ще продължи да отчита по-висок ръст на БВП спрямо средноевропейските нива. Това каза Джани Папа, директор за ЦИЕ и Полша на УниКредит по време на панела „Бъдещето на банкирането в ЦИЕ” на конференцията на Юромъни във Виена.

УниКредит очаква 0.8% ръст на БВП в еврозоната за 2012 г. и затова намалява прогнозите си за ръст на БВП в ЦИЕ с 0.9 процентни пункта до 3%. За края на 2011 г. очакванията са данните да покажат ръст от 4.4% за региона.
Макар че общият обем на кредитите в ЦИЕ би трябвало да е достигнал 1.5 трилиона в края на 2011, което се равнява на около 9% годишен ръст, съотношението кредити към БВП за региона твърдо стои на 49%, докато за Еврозоната същият показател е 120%”, сочат наблюденията на УниКредит.

В самия регион на ЦИЕ се очаква да има много различия в растежа на страните през 2012 г. Според УниКредит Турция, Полша и Русия ще имат най-голям принос към растежа на ЦИЕ, а на първо място по ръст се очаква да е Казахстан. Словения, Хърватия и вероятно Унгария ще се върнат към рецесия, а други държави, включително и България се очаква да постигнат ръст малко над 2% за 2012 г.

Страните с най-добре развиващи се икономики ще предложат и най-благоприятни условия за растеж на банковия сектор. Сред основните предизвикателства на банковия сектор през следващите три години ще бъдат качеството на активите и осигуряването на стабилна капиталова база.