fbpx Нов инструмент помага на компаниите да реагират при водни кризи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов инструмент помага на компаниите да реагират при водни кризи

Водните кризи са един от петте най-сериозни риска за човечеството. Според класацията на Световния икономически форум, който се проведе в Давос през януари, за девета поредна година те са сред топ заплахите пред световната икономика. За да подпомогне усилията за справянето с водните кризи, природозащитната организация WWF обяви мащабно подобрение на своя Инструмент за наблюдение на водите, създавайки допълнителен раздел, наречен „Отговор“.

Чрез нововъведението GIS-платформата предоставя на компаниите и финансовите институции уникалната възможност да минимизират рисковете, свързани с водите, в своите операции по света. Така те вече ще могат не само да преценяват опасностите от недостиг на питейна вода, екстремни наводнения, слаби регулации, и потенциални социални конфликти, но и да предприемат конкретни мерки.

Разработен като интерактивна карта, инструментът оценява качеството и количеството на водите по над 25 параметъра. Платформата обхваща 120 страни, сред които и България, като предоставя обобщена информация относно използването на водите и възможните заплахи, свързани с тях, в средносрочен и дългосрочен план. Всичко това помага на управляващите, бизнеса и населението да придобият цялостен поглед върху водните ресурси и върху тяхното изменение следствие на различни фактори като човешка дейност и промените в климата.

Освен това инструментът предлага и възможност за парично остойностяване на потенциалните загуби от влошаването качеството на водите, както за индустрията, така и за населението, отчитайки и риска от избухването на екологични катастрофи.

Предвид разнообразието от физически, регулаторни и имиджови рискове, пред които са изправени предприятията по света, WWF разработи над 150 различни възможности за отговор. Сега вече платформата предлага на потребителите персонализиран списък с препоръчителни действия в съответствие с техния уникален воден профил.

Анализи на рисковете за водните ресурси могат да бъдат правени както на макрониво – за конкретен континент, държава или голям водосбор, така и на микрониво, фокусирайки се върху отделна област. Инструментът черпи информация от обширни бази данни на различни източници, сред които НАСА, европейската космическа програма „Коперникус“, организацията на ООН за прехрана и земеделие ФАО, публични данни на държавни институции и т.н.

Поради нарастващото търсене на вода и ефекта от климатичните промени сладководните ресурси попадат под все по-сериозен натиск. По тази причина WWF съветва всички компании и финансови институции спешно да оценят своите водни рискове и да предприемат конкретни стъпки за тяхното смекчаване.