fbpx активи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Данъчното третиране по Закона за данък добавена стойност на ЗДДС на използването и отделянето на служебни активи за лични нужди продължава да повдига множество въпроси, породени от противоречивата практика на органите по приходите. Законът за данък добавена стойност (ЗДДС) бе синхронизиран с изискв
Нетното финансово богатство на домакинствата в Централна и Източна Европа е нараснало повече от два пъти за периода 2004 - 2013 г. до близо 780 млрд. евро.
Забавянето на растежа в Западна Европа и ще се отрази негативно и на ръста и в региона на ЦИЕ. Въпреки това ЦИЕ ще продължи да отчита по-висок ръст на БВП спрямо средноевропейските нива.
Независимо дали сте стартираща компания или управлявате успешно бизнес от 10 години, набирането на външно финансиране е важен процес за развитието на бизнеса.
Богатите европейци все повече ще залагат на акциите в портфейла си и до края на годината 35% от активите им ще бъдат инвестирани в този финансов инструмент.
 В Моисеевия закон е писано: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." - Първо послание на апостол Павел към коринтяните Глава 9. Този цитат е много красноречив и съвсем на място можем да го пренесем в икономическата ситуация и състоянието на бизнеса.
Според анализ на КФН, брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за шестте месеца на годината е 24.521 млн. лв., с което е с ръст от 5,9% на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване (ДЗО) са в размер на 11.75 млн.
Банката е класирана на първо място сред банките в страната по капитал и активи в традиционната класация на финансовото издание Finance Central Europe за 2010.