fbpx Как да постигнете професионално развитие Необходими качества за добър коучинг* | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да постигнете професионално развитие Необходими качества за добър коучинг*

Как да постигнете професионално развитие Необходими качества за добър коучинг*

етикети

Коучингът* (Coaching) е процес, чрез който човек може безпроблемно да се развива най-вече в професионален план.
За да проработи тази система е нужен “треньор”, който да напътства и съветва. Коучингът е английска дума, означаваща “карета” като първо значение, но и човек, който дърпа юздите. Образно казано чрез “каретата” можете да се преместите от зоната на проблемите в професионалния ви живот, към зоната на тяхното най-ефективно разрешаване. Вие държите юздите и определяте накъде да завие професионалното ви бъдеще. В следващия материал Денис О’Донъл, който тренира и български специалисти в областта на човешките ресурси, представя как този процес може да е полезен и за двете страни.

Коучингът е различен от обучението, консултациите или доставянето на професионални услуги. При тях се извършва работа за клиента. Качествата, необходими за добър коучинг се различават от изискванията на гореспоменатите услуги.

Слушане
При коучингът, слушането е много по-важно от говоренето. Слушането може да помогне на хората да преодолеят своите страхове, да им предложи пълна обективност, концентрирано внимание и несравнима подкрепа. Това води до интуитивно поставяне на въпроси и дава възможност на участника да изследва какво
се случва с него.

Комуникативни умения
Коучингът е двустранен процес. Колкото е важно слушането, толкова е важна и способността да се тълкува и размишлява. По този начин могат да се премахнат бариерите, предварителните представи, предубежденията и негативизмът. Добрата комуникация спомага за доверието и пълноценното разбиране на двете страни.
Треньорите могат да предават чувства и значения, както и съдържания - има голяма разлика. Общуването без користни цели, без преценка и влияние е важен аспект на комуникационния процес, особено когато се работи с лични тревоги, надежди и мечти.
Добрите треньори използват комуникацията не за да дават отговори, а за да помагат на клиентите си сами да ги намерят.

Установяване на разбирателство
Способността на треньора да установява разбирателство е жизненоважна. Обикновено тя идва от желанието да се помага на хората, а него всички треньори го притежават. Установяването на разбирателство е много по-лесно, отколкото при другите услуги, защото треньорът спира вниманието си само на един клиент. Когато се подкрепя някой по този начин, съвсем естествено е да се установи разбирателство.

Максими и принципи
Обикновено добрите треньори използват и се придържат към следните принципи:

 1. Слушането е по-важно от говоренето.
 2. Трябва да се разбере какво мотивира хората.
 3. Всеки може да постигне повече.
 4. Ничие минало не е показател за неговото бъдеще.
 5. Вярванията на хората, за това какво е възможно,
  са техните собствени бариери.
 6. Един треньор трябва да оказва пълна подкрепа.
 7. Треньорите не поднасят отговори.
 8. Коучингът не включва критикуване.
 9. Целият коучинг е напълно поверителен.
 10. Не всички потребности могат да бъдат задоволени по този начин и треньорите го разбират.

Мотивация и вдъхновение
Тези способности лежат във всеки един от нас и идват от естественото желание да помагаме и да подкрепяме. Хора, които са склонни да помагат на други обикновено успяват да мотивират и вдъхновяват. Когато един треньор инвестира и обръща внимание на някого, за да подпомогне неговото благополучие и развитие, това действа мотивиращо и вдъхновяващо.

Любопитство, гъвкавост и смелост
Моделите на този вид услуга варират. Нуждите на хората са различни, обстоятелствата и темпото са непредсказуеми. Отношенията при коучинга не следват една единствена формула. Да помни, че всеки е различен и има различни нужди, е много важно за един треньор. В крайна сметка всички сме хора - и треньорите вземат предвид човешките емоции и чувства.
Любопитството на треньора прави пътешествието на клиента пълноценно и важно; и треньорът и клиентът често се изненадват от надминаването на очакванията, и от това колко много могат да израстнат хората.
Всички емоции трябва да се уловят в самото начало на процеса. Готовността за реакция на хорските различия, заедно с любопитството и интереса към разбирането на основни житейски неща също са решаващи за коучинга.
За всичко това е нужна известна смелост - треньорите по принцип силно вярват в себе си; твърдо решени са да дадат всичко от себе си за клиентите, и смятат, че хората имат вроден потенциал да постигат целите си сами.

Да станеш треньор подпомага личностното развитие
Треньорите развиват опита, характера и човешкото у себе си. Най-често търсенето на нов поглед към света, желанието за нови знания и страстта да се помага на другите са първите стъпки в процеса към превръщането в треньор.Треньорите трябва да изследват и решават поредица от лични въпроси, преди да започнат да помагат на другите. Някои от тези преживявания може да са изненадващи, или малко плашещи, но в крайна сметка са изключително възнаграждаващи. Всичко това прави работата на треньора задълбочено, ценно и смислено преживяване. Да се научиш да си треньор е сериозна стъпка и сериозна отговорност. Тя включва промяна и поставяне на нови лични цели, и надхвърля усвояването на ново умение и започването на
нова кариера.

За контакти:
International Human Resources, България
тел. 02 / 986 23 04
info@ihr.bg, www.ihr.bg

Facebook коментари