fbpx Четири причини поради които служителите се съпротивляват на лидерството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Четири причини поради които служителите се съпротивляват на лидерството

sdfghdrtjk

Четири причини поради които служителите се съпротивляват на лидерството

sdryhdfguyhr

За да се изгради и поддържа постоянно високо представящ се екип, мениджърите трябва да разберат защо служителите им може да не искат да бъдат предвождани. Обикновено причините за съпротивление към лидерство са четири:

“Липса на Увереност,” “Липса на Нужда,” “Липса на Помощ” и “ Липса на Удовлетворение.”
В случай че само една от причините съществува, то служителите са все още податливи на влияние. Най-крайната ситуация е, когато един мениджър вижда всичките четири причини. Това означава, че връзката е нарушена и е необходимо да се предприеме незабавно действие.

Липса на Увереност
“Липса на увереност” е ситуацията, когато персоналът е несигурен в способността на техния мениджър да изпълнява ролята си.

“Вчера ми телефонира недоволен клиент. Помолих мениджъра си да се намеси и той направи точно обратното на това, което считах, че трябва да направи. Повече не мисля да се обръщам към него.”

При липса на увереност, обикновено има съмнение в решенията, действията са твърде независими и съществуват оплаквания за недотам добро отношение.
За да се преодолее “Липсата на увереност”, мениджърите трябва да попитат служителите си за техните очаквания и да изразят ясно своите очаквания по отношение на действията на подчинените си. В случай че очакванията не се оправдаят, не избягвайте обсъждането на проблема, тъй като това би довело до увеличаване на напрежението. Или, ако очакванията не се оправдаят, тъй като не са били резонни, то тогава ги предоговорете.

Липса на Нужда
Втората причина за резистентност от страна на служителите е, когато те не виждат необходимост от мениджър. Това се случва, когато хората се чувстват по-опитни от мениджъра и когато са преминали през многократни промени в мениджмънта.

“Аз имах 19 различни мениджъри в рамките на четири години по време на процеса на дерегулиране на телекомуникационната индустрия. Научих се как да се справям и без мениджър. След около смяната на десетия не исках вече да имам нищо общо с мениджъри въобще.”

Най-добрият подход към служители, които изпитват „Липса на Нужда”, е да им се обяснят ползите от управлението. Мениджърите по естествен начин приемат, че техните подчинени имат нужда от тях, което е често срещана грешка. Мениджърите трябва да са в състояние да използват емпатия, за да опознаят себе си и подчинените си от гледната точка на екипа си.
Опитът да се контролират тези хора ще се върне с ефекта на бумеранг и може да навреди на репутацията на мениджъра пред останалата част от екипа и дори извън организационните рамки.

Липса на Помощ
Третата причина, поради която хората се съпротивляват на лидерството, е възприятието за “Липса на Помощ.” Мениджърите могат да предоставят толкова много помощ, че престават да бъдат от помощ или могат напълно да игнорират молбата за помощ от страна на техните подчинени. И двата подхода в крайна сметка отказват хората да търсят подкрепа, което отрязва мениджърите в някаква степен от бизнес реалността.
Изключително важно е да се откликне на желанието за подкрепа и помощ посредством научаването на хората да “ловят риба” вместо да им даваме риба на готово.

“Когато поискам помощ от моя мениджър, чувствам сякаш ме смята за некомпетентен. Понякога само имам нужда да обсъдим нещата, за да продължа напред. Не искам от него да ми решава проблемите. Просто искам да почерпя от опита му на ментор.”

Много мениджъри изпитват трудност да разберат къде е тънката линия между това да решават проблемите на служителите си вместо тях и да им помагат да решават сами проблемите. Игнорирането на молбите за помощ също не е решение. Хората, които се сблъскват с липсата на чуваемост, накрая престават да слушат въобще.

Липса на Удовлетвореност
Четвъртата причина за резистентност към лидерство е “Липсата на Удовлетвореност.” Дори неудовлетворението да не е свързано с мениджъра, то трябва да бъде адресирано от него. В случай че ситуацията не се разреши, то тя ще доведе най-вероятно до промяна на организацията.

“Казах на мениджъра си няколко пъти, че не съм доволен в текущата си позиция. Той реагира като че ли това е нормално положение и не предприе нищо. Смятам да работя за конкурентна фирма.”

Мениджърите могат да откриват неудовлетворението, да го избягват или да трансформират чувството на неудовлетвореност в удовлетвореност посредством доказал ефективността си процес на комуникация наречен, “ССИРД.”
Всеки път когато се появи напрежение със служител, обмислете използването на ССИРД. Струва си да се усвои и прилага този подход, тъй като съпротивлението на служителите и в крайна сметка текучеството излизат твърде скъпо за всяка организация.

Интерпретиране на резултатите:

Има четири въпроса за всяка от четирите причини за съпротива към лидерство. Ако сте отговорили “Често” веднъж от четири, вашият резултат е 25 %. Ако сте отговорили “Често” два пъти от четири, вашият резултат е 50 %. Три пъти е 75 % и четири пъти е 100 %.

Интерпретиране на резултатите:

Има четири въпроса за всяка от четирите причини за съпротива към лидерство. Ако сте отговорили “Често” веднъж от четири, вашият резултат е 25 %. Ако сте отговорили “Често” два пъти от четири, вашият резултат е 50 %. Три пъти е 75 % и четири пъти е 100 %.

При резултат 25-50 %, съпротивата от страна на служителите влияе негативно на продуктивността. При резултат 75-100 % вероятно не изпитвате много съпротива от страна на служителите.

Facebook коментари