fbpx Как да се подобрят пенсионната реформа и заетостта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да се подобрят пенсионната реформа и заетостта

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик се срещна вчера с вицепремиера г-н Ивайло Калфин. На срещата присъстваха: г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и заместник – председател на Групата на работодателите на ЕИСК, г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България, д-р Елка Димитрова, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда“.

Основна тема на срещата бе обсъждането на възможности и подходи за активизиране и оптимизиране на социалния диалог, с цел постигане на национално съгласие за извършване на наложителните реформи в България в областта на пенсионната реформа и на подобряване на заетостта. Кравчик представи европейските практики и опита на Полша при провеждането на пенсионната реформа. Той сподели, че в Полша, след обсъждане със социалните партньори, пенсионната възраст е повишена до 68 г. – и за мъже, и за жени, като тази реформа е била приета без социални сътресения, тъй като е съпътствана с редица мерки за повишаване на заетостта, особено за уязвимите групи на пазара на труда – младежи до 25 г. и трудещи се над 55 г. В резултат, през последните 2 години, безработицата в тези групи е намалена с 30 %, а общото равнище на безработица в Полша е под 8 %. В същото време, е ограничен ефективно и натискът върху пенсионната система, оказван от твърде големия брой инвалидни пенсии, посредством извеждането на ТЕЛК/НЕЛК от системата на здравеопазването и преминаването им към НОИ – реформа, за която АИКБ настоява от години. "След широк и публичен диалог с всички заинтересовани страни предприехме мерки, с които се оптимизира системата и се минимизираха възможностите за злоупотреби с този вид помощ", сподели г-н Кравчик. Друга положителна реформа, извършена в Полша, е либерализирането на услугите по заетост, посредством аутсорсинг на дейности от тяхната Агенция по заетостта към частни оператори – мярка, която също е довела до много положителни ефекти. Г-н Кравчик изрази своята готовност да сътрудничи на МТСП и българските социални партньори, като предостави полски опит, добри практики и действащи решения.

Калфин подчерта, че политиките в страната са насочени към постигане на единна визия за реформи посредством активен социален диалог, насочен към сближаване на позициите. "Държавата без социалните партньори не би могла адекватно и коректно да изгражда механизми, които да са значими, и най-важното - насочени към решение на проблеми", отбеляза министър Калфин. Той допълни, че МТСП има добри практики в провеждането на социалния диалог, които вярва, че ще се развиват успешно и в бъдеще.