fbpx Как и кога компаниите преминават към облачни технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как и кога компаниите преминават към облачни технологии

На практика само преди няколко години започна процесът на образоване относно това какво е облачна технология. Сега, много компании са преминали началния етап на оценка на плюсовете и минусите на виртуализацията и са се преместили в облака. В началото опорната точка към бизнеса в предлагането на облачните услуги беше спестяването на разходи. Днес обаче Cloud услугите преминават в друга ера и основната сила, на която се набляга, е гъвкавост. Като пример може да се даде взимането на решение относно това, кои приложения и работни процеси да се прехвърлят в облака, дали частните, публичните или хибридните решения трябва да се предпочетат, като основна цел е тези промени да станат бързо.

Няма съмнение, че инвестицията в облачните технологии нараства и ще продължава да расте главоломно в близките години.

Основна роля за това нарастване има приемането на новия уеб стандарт HTML5, постоянното разширяване на мобилния обхват и нуждата на бизнеса от услуги за непрекъснат достъп до ресурсите си.

Преминаването в „облака” е съпроводено с усилия и голяма степен на неопределеност. Всички дейности и процеси във функциониращият бизнес модел на организацията, взела решение да извърши такова преминаване, е необходимо да бъдат обсъдени в дълбочина.

За да се премине през етапа на миграция, безболезнено и с минимален риск е необходимо да се приложат добрите практики, базирайки се на "технологичният бизнес модел" на организацията. Необходимо е да се намерят отговори на въпросите какво ще струва миграцията както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, каква е цената, оценка на това дали се запазват всички стратегически параметри за IT в организацията и т.н. Съществуват няколко основни стъпки, които да се използват като основа на модел за преминаване, преди да се пристъпи към същинското преместване в облака:

- Кога и как да се извърши миграцията на дадено приложение?

- Кои приложения да се мигрират?

- Кои типове потребители да се мигрират и кога?

- Каква да бъде технологията и процедурата за миграция?

- Каква е общата цена?

- Задоволяват ли се стратегическите параметри на организацията?

- Какво носи това преминаване?

Като причина за миграция към облака, 77% от малките фирми у нас посочват решаващото му значение за постигане на бизнес растеж. Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение.

Ето един пример - ако една компания с 5-10 души използва бизнес приложения, необходими за ефикасната работа на компанията, като например счетоводен продукт, таблици, текстообработващи документи, някаква СRM система - за това трябва определен бюджет за ИТ инфраструктура, поддържащ ИТ персонал, закупуване на лицензи, инсталиране. Това са все капиталови разходи. Когато фирмата се разраства, трябва да продължава да разширява ИТ инфраструктурата, софтуерните права за използване на необходимите апликации и т.н. Но ако бизнесът на компанията се свие, както наблюдаваме през последните години поради глобалната икономическа криза, всички тези капиталови инвестиции в ИТ не могат ефективно да се използват.

При облачните технологии се наема дадена услуга за определено време на определена цена. По желание можете да разширите, намалите капацитета на услугите, а дори и да ги откажете. Например искате да използвате счетоводен софтуер в облака само един ден в месеца. Няма нужда от поддръжка, администрация, персонал. Нужна е елементарна ИТ култура, получавате услугата през уеб, отваряте нужния софтуер и го използвате. Това е оперативен разход. Не се налагат първоначални инвестиции.