fbpx Какво да очакват българските МСП от валутния пазар? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Какво да очакват българските МСП от валутния пазар?

През 2024 г., с очакванията за завръщане на валутната волатилност, дори незначителни колебания в обменните курсове могат да окажат влияние върху маржовете на печалбата на българските търговски предприятия, засягайки тяхната конкурентоспособност на международните пазари. Ето защо е от съществено значение за компаниите, занимаващи се с внос и износ да осъзнаят необходимостта от предпазване срещу валутните колебания, тъй като те могат да окажат значително влияние върху финансовите им резултати в тези трудни икономически времена. Поради фиксирания обменен курс на българския лев към еврото и целта на българското правителство да въведе еврото през 2025 г., волатилността на валутния курс EUR/USD е от най-съществено значение за българските компании, тъй като доларът е най-търгуваната чуждестранна валута в България след еврото.

Очаква се през 2024 г. валутните пазари да се върнат към условията на волатилност. Това се дължи на различни фактори, сред които конфликтът в Украйна, потенциалната сериозна криза в Близкия изток и несигурността, свързана с инфлацията. Важно е да споменем, че валутните колебания не са проблем, ограничен до големите мултинационални компании, те могат да окажат влияние върху предприятия от всякакъв мащаб, включително местните МСП с международна търговия. С оглед на това собствениците на предприятия, изпълнителните и финансовите директори трябва внимателно да наблюдават факторите, оказващи влияние на пазара и да вземат добре информирани решения по отношение на управлението на риска“, споделя Йохан Габриелс, регионален директор в iBanFirst.

За българските МСП с международна търговия, нестабилността на валутния пазар може да доведе до редица предизвикателства, включително:

- По-високи разходи: Волатилността на валутния пазар може да затрудни предвиждането на разходите за компании с вносна и износна дейност;

- Намалени приходи: Приходите на компаниите, могат да намалеят, което ще доведе до загуба на пазарен дял и намаляване на печалбите;

- Повишена несигурност: Това може да затрудни компаниите при вземането на инвестиционни решения и планирането на бъдещето;

- Увреждане на репутацията: Волатилността на валутния пазар може да затрудни изпълнението на договорните задължения на компаниите и по този начин да навреди на репутацията им.

Българските компании с вносна и износна дейност могат да предприемат редица мерки за намаляване на предизвикателствата, свързани с нестабилността на валутния пазар:

- Редовно следене на валутните пазари, за да бъдат информирани за последните тенденции. Това ще помогне на местните МСП да идентифицират потенциалните рискове и да предприемат мерки за тяхното ограничаване.

- Разработване на план за управление на валутния риск, с цел идентифициране и ограничаване на рисковете от валутните колебания. Планът трябва да включва стратегия за хеджиране и други инструменти за управление на риска.

- Използване на специалист по управление на валутния риск, за да им помогне да разработят и приложат план за управление на валутния риск.

Въз основа на фундаменталните икономически показатели, анализаторите на iBanFirst отчитат, че еврото все още е значително по-скъпо спрямо долара и че справедливата му стойност е по-близо до около 1,03-1,05. Противно на пазарния консенсус, анализаторите на iBanFirst се съмняват, че ще има значително обезценяване на щатския долар през 2024 г. Икономиката на САЩ се развива добре и дори да има вероятност да се забави през 2024 г., рецесия не се вижда. Въпреки че много анализатори предвиждат намаляване на лихвените проценти от страна на Фед през първото тримесечие на годината, те очакват, че паричната политика ще се задържи за по-дълго време на пауза от очакваното в момента, запазвайки реалните лихвени проценти в САЩ на атрактивни нива. Освен това, влошаването на глобалните икономически условия вероятно ще засили силата на долара, тъй като той се разглежда като сигурна валута във времена на несигурност.