fbpx Kaufland България с концепция за сградата на "Централни хали" в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Kaufland България с концепция за сградата на "Централни хали" в София

Kaufland България обяви инвестиционно намерение за реализиране на търговски обект в сградата на „Централни хали“ в София на пресконференция днес. Компанията предвижда  реконструкция и реставрация на сградата спрямо законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата и след съгласуване на специален архитектурен проект с компетентните държавни органи.

Потенциалният инвеститор ще бъде задължен да запази облика на сградата, нейната характерна архитектурна стойност и предназначение, както и да я приведе в отлично техническо състояние, така че да може да служи на гражданите и гостите на града.

Във връзка с инвестиционното си намерение, до момента Kaufland е възложил десетки експертни оценки и анализи на настоящото техническо състояние на сградата. На база проучванията и в синхрон с архивна документация и оригиналния план на архитект Наум Торбов от преди 110 години, е разработен и внесен за одобрение идеен проект за реконструкция и реставрация на сградата и „Проект по част Технология и консервационно-реставрационни дейности“, който следва да премине през процедура по одобрение от държавните органи.

В проекта се предвижда възстановяване и реставрация на фасадата и части от покривното покритие, както и възстановяване на ВиК, електро и вентилационните инсталации. Компанията възнамерява да съхрани познатия на всички изглед на сградата и каменните релефи на герба на София на източната и западната фасада, за да запази красотата й като емблема на града. Също така, инвеститорът ще се съобрази с характерния интериор, възстановявайки централния фонтан по оригиналния проект на сградата, липсваща или повредена орнаментика, както и ще възобнови дейностите по реставрация и консервация на подземния етаж.

На партерното ниво проектът предвижда преструктуриране на търговските площи във вътрешността на сградата с оглед реализиране на съвременна търговска зала. Компанията планира да организира фермерски базари на открито на терена на паркинга до магазина.

По западната фасада се предвижда галерия, която да предостави възможност за разполагане на малки щандове на дребни и средни търговци за храна и напитки, както и зона, от която да се разкрива гледка към целия обем на вътрешното пространство на сградата. На подходящо място е предвидено интегриране на оригиналния часовников механизъм от кулата.

Предвиден е лесен и удобен достъп за всички посетители на сградата, включително до археологическите разкопки в подземното ниво, където освен подходящо представяне на  археологическите находки от Стара Сердика, се предвижда интерактивна зона за деца и възрастни, предоставяща интересни факти и снимки от историята на града.

Създадени в началото на миналия век по проекта на известния архитект Торбов като тържище за продажба на пресни храни, въпреки промените през годините Халите ще продължат да функционират като популярно място за пазаруване на хранителни стоки и стоки от първа необходимост. Вдъхването на нов живот на сградата ще възстанови първоначалния замисъл на автора под покрива на „Централни хали“ поколения наред да се осъществява търговска дейност.

Kaufland отговорно заявява, че високо цени културната стойност на сградата и има готовност да инвестира в реконструкция, реставрация и поддръжка, така че тя да бъде приведена в отлично техническо състояние, запазвайки духа и изградената през годините колективна памет за търговската й роля.

Съвременната концепция за нейното функциониране дава възможност да се съчетаят модерните с традиционните навици за потребление, да се обогати и надгради асортиментът съобразно сградата, като в допълнение се осигури достъп до всички нейни части. Kaufland предвижда да запази настоящата организация на движение, като подобри значително подходите и указателните табели и знаци, както и да реновира паркинга в непосредствена близост.

Общият размер на инвестициите по проекта са в обем от близо 50 милиона лева, като се предвиждат и 100 нови работни места.

Назад в историята

 

Сградата на Централните хали в София е създадена в началото на миналия век по проекта на известния архитект Наум Торбов като тържище за продажба на пресни храни, като въпреки промените през годините запазва търговската си функция.

Открита е през 1911 г. като първия съвременен покрит пазар за месни и млечни продукти, риба и зеленчуци. В продължение на около 30 години функционира в този си вид, като постепенно стоките започват да се излагат в характерния за времето дюкянен тип.

През 50те години на миналия век е извършена реконструкция на сградата и в продължение на няколко десетилетия тя функционира като супермаркет. Изградена е и рампа за зареждане на търговския обект. По-голямата част от населението на столицата и до днес свързва сградата с най-едно от най-популярните места за пазаруване в града.

Следва дълъг период, в който сградата е затворена, до 2000г., когато в Централни хали е направено преустройство, при което са изградени допълнителни нива с цел постигане на по-голяма търговска площ. В този си вид сградата функционира и до днес.