fbpx Комуникационни експерти от Балканите с първи регионален форум за потребителското поведение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Комуникационни експерти от Балканите с първи регионален форум за потребителското поведение

За първи път преди дни веригата комуникационни агенции от Балканския регион SEEnthesis – The Balkan Hub, учредена от българската група  Interpartners, проведе международен онлайн форум на тема „Потребителско поведение и бизнес среда на Балканите“.

На събитието агенциите от стратегическия алианс представиха седем пазара в Югоизточна Европа с аналитични данни за икономическата ситуация, промените в потребителското поведение по сектори, трансформацията на бизнеса, както и очертаване на нови потенциални  възможности за бизнес.

Презентации изнесоха учредителите и инициатори на веригата  от Interpartners Group и агенциите от Румъния (Media Concept Store), Гърция (White Ad), Сърбия (Domino Communications), Албания (New Moment Albania), Хърватска (Communications Lab) и Северна Македония (New Moment Skopje)

Експертите поставиха акцент върху това как брандовете да се държат в кризата, предизвикана от Covid19 и как успешно да направялват комуникацията си, за да си осигурят стабилно бъдеще и растеж.  На форума присъстваха над 100 представители на компании от региона – както вече опериращи на повече от един пазар на  Балканите, така и такива, търсещи нова ниша или планиращи експанзия на съседен пазар.

Експертите в комуникационния бизнес прогнозират между 30 и 50% редукция в комуникационните бюджети, в същото време очакванията са до 250% ръст в онлайн присъствието. Забелязва се изместване на потребителски предпочитания към продукти родно производство, а интересът към качествени имоти за покупка се повишава. Това са някои от общите тенденции на седемте представени пазара.

„Свидетели сме на безпрецедентна трансформация на бизнеси и процеси. За да се променя адекватно и да се развива в новата реалност, бизнесът има нужда от данни, анализи и най-вече задълбочена маркетингова стратегия за развитие. Нашата верига SEEnthesis – The Balkan Hub подкрепя със стратегия за комуникация  най-смелите бизнеси и брандове – които няма да останат в режим на изчакване, а ще действат, за да постигнат конкурентно предимство и с това по-стабилен и широк хоризонт.“, споделя Катя Димитрова, Управляващ партньор на  Interpartners и председател на SEEnthesis за периода 2019 – 2021 г.

Регионалната верига SEEnthesis, The Balkan Hub (www.seenthesis.com) е учредена в София на 8 октомври 2019 г. по инициатива на една от комуникационните групи с най-дълга история у нас – Interpartners. Съучредители са седем утвърдени рекламни и пиар агенции от региона: New Moment Albania (Албания), Interpartners (България), Communications Lab (Хърватска), White Ad (Гърция), New Moment Skopje (Северна Македония) Media Concept Store (Румъния) и Domino Communications (Сърбия). Веригата си поставя за цел да консултира компании, които се стремят към регионално измерение на своя бизнес, и да предоставя интегрирани решения за комуникация от единен координационен център и творчески екип.