fbpx Консумацията на снаксове се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Консумацията на снаксове се увеличава

Консумацията на снаксове по света се увеличава като част от еволюиращите нужди на потребителите: забързан, модерен начин на живот, нарастващо желание за принадлежност към общността и по-пълно и цялостно усещане за благополучие. На базата на паралелни сравнения по региони, проучване на Монделийз Интернешънъл показва глобално нарастване на консумацията на снаксове.

Тази тенденция е изразена отчетливо навсякъде по света - 6 от 10 възрастни казват, че предпочитат да консумират по-голям брой малки порции през целия ден, отколкото по-малък брой големи порции (59%) като при по-младите потребители този тенденция е още по-силно изразена – 7 от 10 потребители от т.нар. поколение „Милениали“ (70%) предпочитат снаксовете пред основните хранения. 

Значението на храненето за здравето и добрия начин на живот, все повече се превръща в първостепенен въпрос за потребителите; хората все по-често се замислят как по-малките порции – снаксовете – се отразяват както на емоционалното им състояние, така и на физическото им здраве.

За повече от 8 от 10 човека, удобството (87%) и качеството (85%) са сред най-важните фактори, влияещи върху избора на снакс.

80% от потребителите търсят здравословни, балансирани хранителни продукти в малки порции.

71% от възрастните казват, че консумацията на снаксове им помага да контролират глада и приеманите през деня калории.

Въпреки това, моментите на отдаване на „изкушения“ продължават да заемат важно място в нашето ежедневие.

80% от възрастните по света потвърждават необходимостта от баланс, одобрявайки опцията за консумация както на здравословни, така и на „изкушаващи“ снаксове, в зависимост от моментната нужда.

77% от потребителите са съгласни, че има време и място за здравословни снаксове и време и място за малки „изкушения“.

Мнозинството от хората казват, че снаксовете са толкова важни за тяхното психическо (71%) и емоционално (70%) състояние, колкото и за доброто им физическо здраве.

За много хора по света консумирането на снаксове е важен начин за запазване на връзката с тяхната култура, както и за споделяне на принадлежността им към определена общност и към семейството.

71% казват, че консумацията на снаксове е начин да си спомнят за дома.

7 от 10 възрастни се опитват да споделят своите любими снаксове от детството с други хора (70%).

Повече от 8 от 10 родители по света използват времето за консумация на снаксове като непосредствен начин за осъществяване на контакт с техните деца (82%).

76% от родителите използват снаксовете, за да предадат културата на ритуалите при консумация на снаксове на своите деца.

Повече от трима от четирима родители (78%) казват, че изборът на снаксове за техните деца отразява какви са те като родители.