fbpx Купуваме огромна част вносни стоки и продукти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Купуваме огромна част вносни стоки и продукти

През последните години у нас има трайна тенденция на нарастване в потреблението на стоки от внос, според анализ на БСК. По данни на НСИ, през 2009 г. на дребно са продадени стоки за 29,8 млрд. лева, от които основни храни, тютюневи изделия - 1.3 млрд. лв., спиртни напитки, вина и бира, други храни и нехранителни стоки – 19.3 млрд. В частта на хранителните стоки oт внос или произведени с вносни суровини, са продадени 64 % от основните храни. Със суровини от внос са произведени изцяло захарта и захарните изделия, кафето и какаото.

1/4 от продажбите на храни заемат хлябът и хлебните изделия, които се произвеждат основно със суровини, произведени у нас. В останалите видове храни делът на вноса е почти 80 %.

При изследване на стопанската камара за вноса на стоки за продажби на дребно в търговската мрежа през 2004 г. беше установено, че делът на зеленчуците и плодовете е бил 65 %, а на месото - 42 %, което показва, че делът на зеленчуците и плодовете от внос за 5 години е нараснал с около 20 %, а на месото се е удвоил.

При нехранителните стоки от внос са 87 % от облеклата, вкл. трикотажните, 70 % от текстилните изделия, 60 % от обувките.

При ясно очерталата се световна тенденция на недостиг на храни и повишаване на техните цени не се използват благоприятните условия в страната за развитието на селското стопанство. За земеделска страна с добри природно-климатични дадености, вносът на храни спрямо общите продажби на дребно е изключително висок, като този дял продължава да нараства. Политиката в земеделието, в т.ч. ползването на бюджетни средства и на тези по САПАРД и Програмата за развитието на селските райони, не са довели до нарастване на дела на продажбите на местна продукция в страната, който непрекъснато намалява.

Доминирането на вноса не е следствие на засилен износ на земеделска продукция, тъй като през изследвания период се очертава рязко намаление на производство на основните земеделски продукти. Българското земеделие продължава да е неефективно, а голяма част от земеделските земи пустеят и не се обработват. Причините са отсъствие на комасация, неточно фокусиране на финансовия ресурс, предназначен за земеделието, недостатъчните инвестиции и несъздаването на условия за привличане на квалифицирани кадри в селскостопанското производство и други.