Курсове за учители за ключови компетенции

Центърът за творческо обучение проведе поредица от курсове за учители, насочени към развитие на ключови компетентности и запознаване с нови технологии, приложими в класните стаи на бъдещето. Обученията са част от проекта „Екипна работа, обучение и технологии за развиване на ключовите компетентности – KEYTTT“, в който участват представители от България, Полша, Турция, Италия и Норвегия. Той се финансира от Европейската програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme). Курсовете се провеждат в цялата страна, а аналогични обучения са осъществени и във всички останали държави, участващи в проекта. Инициативата стартира на 9 октомври 2010 г. и няма краен срок. Асоциирани партньори по проекта са 21 СОУ "Христо Ботев" гр. София, ЧСОУ "Св. Георги" гр. София, ПМГ "Акад. Проф. Асен Златаров" гр. Ботевград, "Първа частна математическа гимназия" гр. София, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" гр. Варна, както и 36 СОУ "Максим Горки" гр. София.

Проектът KeyTTT предлага интегрирано решение, включващо Методика на преподаване, Книга с указания за учителя и Квалификационен курс за учители, адресиран към учители по математика и природни науки, които работят в прогимназиалния курс. Целта на проекта е да осигури на учителите инструментите, които ще им помогнат да организират учебния процес, да стимулират учениците да решават проблеми, да развиват творческите способности на учениците и ключовите им компетенции, както и основни знания и умения в областта на науката, математиката и технологиите, компютърни умения, умения за учене, инициативност и предприемачество. В рамките на проекта се провеждат различни типове мероприятия, включително открити уроци и курсове за учители, както в самите училища, така и в учебната зала на Центъра за творческо обучение в с. Лозен.

Курсовете са на разнообразна тема – от такива с технологична насоченост, в които учителите се запознават с редица нови продукти, приложими в класните стаи на бъдещето: интерактивни дъски, ученически лаптопи, електронно съдържание, до споделяне на добри практики по различни предмети. В програмата са включени както теоретични лекции, така и практически занятия, по време на които учителите имат възможност да изготвят собствени уроци, които да включат в учебния процес. Те имат достъп до два варианта на занятията – нискотехнологичен, който може да бъде проведен във всяка класна стая и без специални материали и техника, както и високотехнологичен с помощта на нови технологии – класна стая на бъдещето и преносима лаборатория. Учителите получават възможност също и да се запознаят с добрите практики в областта от Норвегия, Италия, Турция, Полша и др. страни, както и да участват в дискусии, за уточняване на принципите при разработките на добри практики.
 

Моля коментирайте