fbpx Леко движение в промишлеността | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Леко движение в промишлеността

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.2% в сравнение с юни 2014 година. През юли 2014 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 0.2% спрямо съответния месец на 2013 година.

През юли 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.0%, и в добивната промишленост - с 1.5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 0.6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 27.4%, производството на тютюневи изделия - с 23.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.2%.

Спад е регистриран при: производството на химични продукти - с 10.2%, производството на облекло - с 2.1%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.7%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.9%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 3.9%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 43.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 19.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.8%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16.5%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 5.7%, производството на химични продукти - с 4.7%, производството на облекло - с 4.5%.