fbpx Лошите кредити намаляват заради отписвания на кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лошите кредити намаляват заради отписвания на кредити

Промишленото производство продължава да спада през ноември (-1.8% на годишна база), както и вътрешната търговия (-7.4% спрямо ноември 2011 г.). Това отчитат с месечния си доклад анализаторите на Райфайзенбанк България. Същевременно строителната продукция продължава да нараства (годишен растеж от 1.1%), като определящият фактор е динамиката на инженерното строителство, докато сградното строителство отново се връща към спад.
Във външната търговия е отбелязано силно положителното развитие на износа на стоки през ноември (11.0% номинален растеж на годишна база), като същевременно при вноса се забелязва слабо покачване спрямо същия месец на предходната година (0.5%). Последното е интерпретирано и като вероятни слабости на вътрешното търсене.
Поскъпването на хранителните стоки и услугите са посочени като основните причини за отчетената в края на 2012 г. 4.2% инфлация.

В анализа е отчетено и значително по-доброто от прогнозираното изпълнение на бюджета – дефицитът за 2012 г. е 0.5%, при планирано в Закона за държавния бюджет салдо от -1.3%.
Макроикономистите на банката отбелязват и спада на дела на лошите кредити в края на последното тримесечие на 2012 г. до 16.62%, при 17.25% през третото тримесечие на същата година. „Спадът на лошите кредити, който Българската народна банка регистрира в края на миналата година, е преди всичко резултат от отписване на кредити от балансите на банките.”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.