fbpx Млади хора бяха министър за един ден | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Млади хора бяха министър за един ден

Млади хора бяха министър за един ден

Мариана Георгиева и Милен Игнатов бяха министър и заместник-министър на енергетиката за един ден, след като Министерството на енергетиката се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден“, организирана от „Джуниър Ачийвмънт България“.

Двамата младежи бяха посрещнати от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която ги запозна отблизо със своите ежедневни ангажименти. Тя представи пред „министъра и заместник-министъра на енергетиката за един ден“ основните дейности на Министерството на енергетиката, както и актуалното състояние на енергийния сектор у нас. Петкова ги запозна с промените в Закона за енергетиката, които имат за цел не само да изведат сектора от тежката финансова криза, в която се намира, но и да положат основите за неговото успешно развитие. „Работим за стабилизирането на българската енергетика, така че да оставим едно добро наследство на вас - бъдещите министри на България“, заяви Теменужка Петкова. Тя представи пред Мариана и Милен ключовите енергийни проекти, по чиято реализация работи правителството за осигуряване на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Младите мениджъри се запознаха с развитието на проектите за междусистемни газови връзки, на чието изграждане страната ни разчита за повишаване на енергийната си независимост. Министър Петкова посочи съществуващата национална газопреносна инфраструктура, както и трасетата, по които ще преминават бъдещите интерконектори със съседните страни.

„Министърът и заместник-министърът на енергетиката за един ден“ участваха и в срещата на заместник-министър Николай Николов с Националния съюз на миньорите и енергетиците, където бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието на енергийния сектор и взетите мерки за стабилизирането му.

Като министър и заместник-министър на енергетиката Мариана и Милен участваха в заседанията на парламентарните комисии по правни въпроси и по външна политика. Двете комисии разгледаха проекта на споразумение за обезщетяване между правителството на България и консорциум „Ибердрола Инхениерия и Конструксион – Белгопросес“, който извършва строителни дейности в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, финансирани по линия на Международния фонд „Козлодуй“. Споразумението дава гаранции на консорциума, че към него няма да бъдат предявявани искове във връзка с искове на трети страни в случай на ядрена авария в централата. Възможността за сключване на такъв документ е предвидена в Рамковото споразумение на България с ЕБВР относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“.

По-късно през деня предстои Мариана и Милен да се запознаят с работата на дирекция „Природни ресурси и концесии“, която отговаря за издаването на разрешителни за търсене и проучване и концесии за добив на подземни богатства.