fbpx Много служители в България работят под напрежение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Много служители в България работят под напрежение

Четири пети от служителите в България (82%) твърдят, че през последната година са по-стресирани според най-новото проучване на глобалния доставчик на офис решения Регус. Смята се, че някои национални фактори, както и продължаващата нестабилност в световната икономика допринасят за нарастващия стрес, а респондентите на проучването потвърждават, че основните причини за това са с професионален, а не личен характер, като личните финанси, работата и ръководството са начело на списъка.
Повече от половината българи обаче смятат, че гъвкавите условия за работата ще намалят стреса. 41% от респондентите казват, че гъвкавата организация на работа е по-евтина от работата на фиксирано място, а 72% твърдят, че увеличава продуктивността. В глобален аспект е по-вероятно служителите в малки фирми (42%) да бъдат стресирани от работата си с клиентите, за разлика от тези в големите компании (27%). Служителите в малките фирми пък са по-малко притеснявани от ръководството (20%), отколкото колегите им в големите компании (40%);