fbpx Мястото на жените предприемачи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мястото на жените предприемачи

През тази седмица в София се състоя Третата регионална среща на Балканската женска коалиция за професионална квалификация и обучение в областта на бизнеса и икономическите науки. Домакин на събитието беше Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена”, която е партньор по Европейския проект „Балканска женска коалиция за професионална квалификация и обучение в областта на бизнеса и икономическите науки”(2012-2014г).

В проекта, който се финасира по Програма Grundtvig участват организации от осем страни: България, Гърция, Румъния, Турция, Хърватска, Сърбия, Македония и Албания. Целта на проекта е създаване и развитие на регионална мрежа на асоциациите на жените прездприемачки на Балканите, както и развитието на предприемаческата култура и професионалните умения и компетенции на жените-предприемачки.

В рамките на срещата се проведе Семинар на тема „Женското предприемачество на Балканите – теоретични и практически аспекти. Женски предприемачески организации и тяхната роля”. На семинара бяха изнесени доклади за женското предприемачество в региона, за женските предприемачески организации и мрежи и тяхната практическа роля, за техните приоритети и задачи. Бяха разгледани редица въпроси, свързани със създаване на предпоставки за развитието на женското предприемачество и създаване на благоприятен бизнес климат на Балканите.