fbpx Над 20 хил. земеделци са получили съвети професионални съвети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 20 хил. земеделци са получили съвети професионални съвети

Над 20 хил. земеделци са получили съвети професионални съвети

През 2013 г. Националната служба за съвети в земеделието е консултирала безплатно над 20 000 земеделски производители. Броят на стопаните, които са използвали услугите на Службата, е с 12% повече от заложения годишен план, а общият брой предоставени консултации надхвърля 80 000, което представлява с 24% повече спрямо планираните.

От тях над 22 хил. са специализирани съвети в областта на земеделието, дадени на 11 138 стопани. Основно консултации са направени по мярка 141 от ПРСР. Службата подпомага фермерите от одобряването на проекта до неговото успешно реализиране.

През миналата година експертите са посетили на място 3105 стопанства и са дали 7 486 препоръки. Освен това през 2013 г. са подпомогнати 5 061 полупазарни стопанства при изпълнението на проектите им по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР, като са им предоставени 8 273 консултации. Проведени са 106 бр. съвместни действия и мероприятия с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти, с цел подпомагане трансфера на научни знания и технологии в практиката. В тях са взели участие над 3 000 фермера.

Освен това Центърът за професионално обучение към службата безплатно е обучил 555 земеделски производители по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания".