fbpx Нова дарителска екопътека край Рилски манастир | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова дарителска екопътека край Рилски манастир

Райфайзенбанк финансира създаването на екопътеката “По следите на рилския ревен и рилската иглика”в Природен парк Рилски манастир, в рамките на благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш” 2010 г. Над 10 000 лв. бяха събрани за изграждането на екопътеката от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и от дарителски SMS-и, а за всяко направено дарение от свой служител банката добавяше по още 100 лв.
Със средствата от кампанията е извършена пълна маркировка на екопътеката, изградени са над 20 информационни табла за двата основни вида – рилския ревен и рилската иглика, поставени са стрелки за посоката и пейки, както и 4 къта за отдих, включващи маса, пейки и информационни табели. Продължителността на маршрута е 8 часа, а дължината на екопътеката е 30 км. с максимална разлика в надморската височина от около 700 м. Тя започва от местността Кирилова поляна над Рилския манастир и продължава през долината на р. Рилска в подножието на отвесни скали, преминава през х. Рибни езера и достига до Смрадливото езеро – най-голямото високопланинско езеро на Балканите, след което маршрутът затваря кръга отново към Кирилова поляна.

Екопътеката преминава покрай местообитанията на рилския ревен и рилската иглика – локални ендемити, разпространени само в този район, които са включени в Червената книга на България и в Европейския списък с редките и застрашени растения. Рилският ревен расте по труднодостъпните скални прагове, в близост до които преминава екопътеката, като стъблото му достига до 1,5 м., а листата му до 30 см. Рилската иглика вирее на влажни места, близо до торфища, потоци и езера и оцелява до минус 40 градуса.