fbpx Нова фирма в корпоративното застраховане започва дейност у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова фирма в корпоративното застраховане започва дейност у нас

Румънската компания ЧертАсиг, работеща в сферата на корпоративното застраховане стъпва на българския пазар. Компанията – с основен акционер Royalton Capital Investors II (частен фонд с ограничено отговорни партньори Alpha Associates, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейския инвестиционен фонд) – планира да предложи у нас специализирани застрахователни продукти, като застраховки на търговско имущество, на инженерни проекти, на отговорност и на гаранции. Стратегията на компанията е насочена към бизнес клиенти, в изключително партньорство с местни застрахователни брокери за предлагане на продуктите й.
Проучването на българския пазар на ЧертАсиг показва потенциал за развитие в тези специални класове продукти и компанията смята да се възползва от тази възможност. Проучването разкрива още, че растежът на българския застрахователен пазар по принцип е плавен, но е доминиран главно от покриването на щети при автомобилното застраховане и това осигурява на неживотозастрахователя ЧертАсиг пространство да предложи специализирани застрахователни продукти.