fbpx Нова онлайн платформа в помощ на учителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова онлайн платформа в помощ на учителите

Онлайн платформата SmartClassroom.bg ще подкрепя българското образование. Платформата e предназначена за учители и ученици от цялата страна и може да се използва както за работа в клас, така и за самостоятелна работа вкъщи. Проектът е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics и се изпълнява съвместно с Джуниър Ачийвмънт България.

С помощта на SmartClassroom.bg учителите могат да създават курсове с дигитално съдържание, които да споделят с колеги и да ги преподават на ученици от своето или други училища. Всяко учебно съдържание, създавано в платформата, ще бъде внимателно подбрано и одобрено от експерти в областта на образованието преди да бъде предоставено за широко ползване.

Основната цел на проекта е не само да предостави среда, в която да се създават, споделят и използват качествени разработки на уроци, но и да помогне на учителите да изградят и повишат дигиталните си умения, за да могат да общуват по-ефективно с учениците си и да отговарят адекватно на техния интерес към дигиталната среда. От друга страна, новите методи на преподаване ще провокират интереса на учениците към учебния процес и ще повишат нивото на възприемане на информация от страна на учениците цялостната ефективност на обучението.

„Новата платформа е продължение на нашия ангажимент да използваме своите иновативни технологии за подобряване на българското образование. С този проект ние надграждаме досегашните си усилия за дигитализация на образователния процес, като създаваме нови възможности за пълноценно използване на вече създадената от нас инфраструктура в трите Смарт класни стаи, които отворихме в София, Пловдив и Бургас последните две години. Нашата цел е да осигурим достъп на всеки учител в България до качествено дигитално съдържание, което да дообогати уроците в клас и да направи образователния процес по-интересен и интерактивен“, заяви Кристина Щерева, маркетинг мениджър, Samsung България.

Паралелно с разработката на платформата SmartClassroom.bg, Samsung подготвя и учители, които да могат да работят с платформата. До момента са обучени 30 учители, които от своя страна ще се превърнат в обучители на други свои колеги. До края на годината Samsung планира да подготви още минимум 200 учители в цялата страна, които да могат да работят с платформата.

Учителите могат да ползват платформата като работна среда, в която да систематизират своите материали и разработки както за работа в клас, така и за поставяне на домашни задачи и проекти, за групова работа, за дискусии. Те могат да разработват и преподават уроци и курсове съвместно с други учители, да създават и провеждат тестове онлайн, да оценяват поставените задачи и изпращат обратна връзка на учениците и др. От своя страна учениците имат достъп до уроците и допълнителните ресурси към тях, предвидени от учителя, пишат домашни работи онлайн и получават обратна връзка, могат да изпълняват интерактивни упражнения и тестове онлайн, да създават свое портфолио с изпълнените задачи, да правят упражнения, да работят по групи и т.н.