Нови правила за търговските ни представители

Министърът на икономиката Трайчо Трайков представи новите правила за дейността и оценката на работата на търговските представители, както и за възможностите за управление на тяхната кариера, въведени от министерството.
В момента България е изпратила 58 търговски и икономически представители в 41 страни, от тях 28 работят в 20 европейски държави. Като дестинации са закрити Сао Паулу, Лос Анджелис и второто място в Анкара, а временно няма човек в Лисабон, Хага и Ню Йорк. Поради преструктуриране на службата в Германия числеността й ще се редуцира с една бройка. Предстоят конкурси за две нови места – в Израел и Южна Корея.

Новата инструкция включва реда, условията и изискванията за командироване на специалисти в службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към задграничните представителства на Република България и в постоянните й представителства към международните организации в чужбина. Документът създава ясни и прозрачни нормативи за командироване на служители в СТИВ, за подбора и оценката на работата им. Правилата дават възможност за унифициране на режима за всички наши дългосрочно командировани дипломатически служители зад граница.

За първи път се регламентират принципът на вътрешната ротация между служителите от МИЕТ при постъпване на такава работа и се въвежда 3-годишен мандат за нейното изпълнение. Назначава се Атестационна комисия, която ще следи всички въпроси по компетентността на дългосрочно командированите, подбора, сроковете и числеността им. Регламентират се изискванията към кандидатстващите за тези позиции, условията и редът за командироване, специфичните им задачи в международни организации и пр.
Досегашна формулировка „икономически съветник” се заменя с „търговско-икономически съветник”. Инструкцията актуализира също формите и сроковете за планиране и отчет в работата, а в дневник ще се попълва информация за проведените срещи.

Facebook comments