fbpx Нови програми с финансиране от Норвегия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови програми с финансиране от Норвегия

Нови програми с финансиране от Норвегия

На 12 октомври 2011 ще се проведе информационна сесия за новия период на финансова подкрепа от страна на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за България.
Норвегия подпомага намаляването на социалните и икономическите различия в Европа и развитието на двустранните си отношения с най-новите страни членки на Европейския съюз посредством два финансови механизма – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и Норвежки финансов механизъм.

Финансовият механизъм на ЕИП е инструмент за подкрепа, в който участват Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, докато Норвежкият финансов механизъм се финансира изцяло от Кралство Норвегия. Страната осигурява 97% от общото финансиране по двата механизма.
В периода 2004 – 2009 г. трите страни предоставиха общо 1,307 млрд. евро за подпомагане на 15 държави от Централна, Източна и Южна Европа, сред които и България. С финансирането бяха подкрепени общо 1250 индивидуални проекта, програми и фондове в страните бенефициенти, които трябва да приключат през 2011 г. България получи 41,5 млн. евро за периода от 2007 г., когато страната се присъедини към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, до 2009 г.

През новия петгодишен период /2009 – 2014 г./ Норвегия, Исландия и Лихтенщайн увеличават размера на финансовата помощ в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Общо 1,789 млрд. евро ще бъдат разпределени между България, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър, Малта, Гърция, Португалия и Испания. Средствата, предвидени за България, са в размер на 126,6 млн. евро, от които 78,6 млн. евро по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по линия на Норвежкия финансов механизъм.

През юни тази година бяха подписани Меморандуми за разбирателство между страните донори и България за изпълнението на двата механизма. В рамките на двете програми ще се подкрепят проекти в областите: здравеопазване, образование, консервация и опазване на културното и природно наследство, иновации за зелена индустрия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, сътрудничество в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност и др.

Facebook коментари