fbpx Почти половината млади българи живеят с родитетелите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Почти половината млади българи живеят с родитетелите си

48,8% от българите на възраст между 25 и 34 години живеят с родителите си. Това показват данни от проучване на европейската статистическа служба Евростат.

Най-самостоятелни са младите хора в Дания, където едва 4% от хората в тази възрастова група живеят със своите родители. Следват Финландия (4,8%) и в Швеция (5,7%) до над половината в Словакия (56,4%), Гърция (57,8%) и Хърватия (62%).

Напускането на родния дом често зависи дали младите хора са във връзка или учат, както и от нивото на финансовата им (не)зависимост, пазара на труда, цените на наемите, но и от културни особености.

Средно в Евросъюза младите напускат семейният дом на 26,2 години, според данните за 2019 г. Тази възраст обаче е различна в отделните държави.

Най-рано напускат дома се шведите (17,8 г.), датчаните (21,1 г.) и финландците (21,8 г.).

В южните страни членки младите хора се преместват на около 30-годишна възраст.
Най-дълго при родителите си остават хърватите (31,8 г.) и словаците (30,9 г.) Следват италианците (30,1 г.) и българите, които се изнасят средно на 30-годишна възраст.

Мъжете остават по-дълго в дома на родителите от жените в почти всички страни членки. Единственото изключение правят в Люксембург.