fbpx Нови технологии ще следят и лекуват болестта Паркинсон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови технологии ще следят и лекуват болестта Паркинсон

Нови технологии ще следят и лекуват болестта Паркинсон

За близо две десетилетия, изследователи усъвършенстват техники на геномиката и протеомиката, за да създават все по-сложни клетъчни профили на патологията на болестта Паркинсон. Напредъкът в областта на събирането и анализирането на информация сега, осигурява възможността да се разшири стойността на това богатство от молекулярни данни, като я съпоставя с обективната клинична характеристика на заболяването, за да се използва при разработването на лекарства.

Потенциалът да се събира и анализира информация от хиляди хора с индивидуални характеристики на Паркинсон, като забавяне на движенията, тремор и качеството на съня, ще позволи на изследователите да имат по-добра представа за клиничното развитие на заболяването Паркинсон и да проследят връзката с молекулярните промени. Носимите устройства могат да събират и изпращат дискретно информацията от опита, с позволението на доброволците, в реално време, 24 часа на ден, седем дни в седмицата. С този подход, изследователи ще могат да преминат от търсене на много малко информация от утежнените досиета на пациентите на хартия, събирани периодично, до анализиране на стотици четения в секунда на хиляди пациенти и да се достигне критичен брой информация, за да се откриват тенденциите и да се направят нови открития.

Фондацията Michael J. Fox за изследвания на Паркинсон (MJFF) и Intel инициираха проучване по-рано тази година, за да оценят използваемостта и точността на носимите устройства за следене на определени физиологични функции сред участниците и използвайки платформа за анализ на Големи данни за събиране и анализиране на данните.

Участниците (16 страдащи от Паркинсон и 9 контролни доброволци) носеха устройствата по време на две клинични посещения и постоянно у дома за повече от четири дни.

Брет Паркър, на 46 години, от Ню Йорк, който живее със заболяването Паркинсон, участва в проучването. „Знам, че много лекари казват на пациентите си да си водят дневник на своя Паркинсон”, каза Паркър. „Не съм отговорен пациент от тази гледна точка. Обръщам внимание на Паркинсона, но той не е всичко което съм през цялото време. Носимите устройства направиха това наблюдение на Паркинсона вместо мен и то по начин, по който дори и не забелязах. Проучването ми позволи да имам активна роля в създаването на лечение.”

Data учените на Intel съпоставят информацията, събрана от клиничните наблюдения и дневниците на пациентите, за да преценят каква е точността на устройствата, и създават алгоритми за измерване на симптомите и развитието на заболяването.

По-късно тази година Intel и MJFF планират да пуснат ново мобилно приложение, което позволява на пациентите да предоставят информация за приема на лекарства, както и за начина, по който се чувстват. Това усилие ще е част от следващата фаза на проучването, за да се позволи на медицинските изследователи да проучат ефектите на лекарствата на двигателните симптоми посредством промените, които са отчетени през сензорните данни на носимите устройства.

За да се анализира обема на данните, повече от 300 наблюдения в секунда - за всеки един пациент, Intel създаде платформа за Големи данни, която интегрира набор от софтуерни компоненти, включително Cloudera® CDH* - софтуерна платформа с отворен код, която събира, съхранява и управлява данните. Информационната платформа е приложена върху облачна инфрастуктура, оптимизирана на Intel® архитектура, позволявайки на учените да се фокусират върху проучванията, а не върху използваните компютърни технологии. Платформата поддържа аналитично приложение, създадено от Intel, за да обработва и засича промени в реално време. Като засича аномалии и промени в данни от сензора и други данни, платформата може да осигури на изследователите начин, с който да се измери обективно развитието на заболяването.

В близко бъдеще, платформата ще може да съхранява и други видове информация, както за пациента, така и данни за генома и клинична информация за изследванията. В допълнение, платформата ще даде възможност на други модерни техники, като машинно обучение и анализ на графики, да доставят повече точни прогнозни модели, които изследователите ще могат да използват, за да засичат промените в симптомите на заболяването. Тези постижения могат да осигурят безпрецедентни познания за естеството на Паркинсона, помагайки на учените да проследяват ефикасността на новите лекарства и да помогнат на лекарите с прогнозни решения.