fbpx Новото предизвикателство на суперкомпютрите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новото предизвикателство на суперкомпютрите

Двудневна конференция, посветена на суперкомпютрите, бе открита в София с приветствие от президента на Република България Георги Първанов.
Суперкомпютърът IBM BlueGene/P е изключително конкурентен продукт с широко приложение в различни сфери от нашето ежедневие като енергетика, национална сигурност, финансов мениджмънт, борба и предотвратяване на бедствия и аварии от национално значение.

Най-мощният суперкомпютър в България и Източна Европа е придобит от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с цел използване за проекти, изискващи високотехнологична компютърна мощ и възможност за обработка на огромни масиви от информация. Linux базираната система на IBM, наречена Blue Gene/P, има капацитет да извършва над 21.9 трилиона операции в секунда (Tflop/s), което я поставя сред 100-те най-мощни суперкомпютри в света. Нейната изчислителна мощ е изградена от 8192 мощни микропроцесора.

Изчислителната система на IBM дава възможност на организации като Българската академия на науките, Министерството на финансите, различни български и международни университети и институти да използват нейната изчислителна мощ за извършването на комплексни научни изследвания в областта на хуманната медицина, генетиката, разработването на нови лекарствени препарати, както и за целите на финансовото моделиране и анализи.

Текущите сфери, в които IBM BlueGene/P оперира, са:

• ДНК-базирана диагностика – Изчислителната машина ще изпълнява алгоритми, насочени към изолирането на ключови гени и формулирането на лекарствени цели за най-честите заболявания. Бенефициент: Национален център по генетика, оглавяван от проф. Кременски.

• Ускорено откриване на лекарства – Мощта на суперкомпютъра Blue Gene/P се използва за моделиране при създаването на нови лекарства. Засега е приложим само в научни разработки на Факултета по физика към СУ и Факултета по химия към СУ.

• Финансово моделиране – Интерактивният подход на суперкомпютъра ще даде възможност за създаване на висококачествени финансови модели, алгоритми и в крайна сметка – на много по-точни прогнози в бюджетното планиране на страната. С негова помощ биха могли да бъдат създавани модели за финансово прогнозиране и анализи.