fbpx Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

Водеща снимка
Да

Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в нашата прогноза от пролетта, въздействието върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-значително от очакваното. Това се казва в лятната прогноза на Европейската комисия 

Според нашата икономическа прогноза от лятото на 2020 г. икономиката на ЕС ще се свие със 8,3 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,4 % за ЕС в прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения през пролетта.

По отношение на България, Комисия запазва прогнозата си от пролетта за намаление на реалния БВП с около 7% през 2020 г., но очаква по-слабо възстановяване през 2021 г. - 5.3% растеж спрямо прогнозираните 6.0% през пролетта. Очакванията за инфлацията се запазват – 1.1% през 2020 и 2021 г.

Тъй като през второто тримесечие на 2020 г. настъпи значително по-дълъг период на прекъсване на икономическата активност и изолация при домашни условия, очаква се икономическата продукция да е намаляла значително повече, отколкото през първото тримесечие.

Първите данни за май и юни обаче показват, че най-лошото може да е отминало. Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на годината, макар че ще остане непълно и неравномерно в различните държави членки.

Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки това както спадът на производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се различават чувствително. Предвижда се разликите в обхвата на въздействието на пандемията и силата на възстановяването в отделните държави членки да бъдат все още по-силно изразени, отколкото се очакваше в прогнозата от пролетта.

Непроменена прогноза за инфлацията

Цялостните перспективи за инфлацията слабо се промениха от прогнозата от пролетта, въпреки че настъпиха значителни промени в основните сили, влияещи на цените. Въпреки че цените на нефта и храните нараснаха повече от очакваното, очаква се ефектът им да бъде балансиран от по-слабите икономически перспективи и последиците от намаляването на ДДС и други мерки, предприети в някои държави членки.
Текущата прогноза за измерената чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) инфлация в еврозоната е за 0,3 % през 2020 г. и 1,1 % през 2021 г. Предвижда се инфлацията в ЕС да бъде 0,6 % през 2020 г. и 1,3 % през 2021 г.

Изключително големи рискове

Рисковете за тази прогноза са изключително големи и са свързани с влошаването на прогнозните стойности. Мащабът и продължителността на пандемията, както и евентуално необходимите бъдещи мерки за изолация при домашни условия остават по същество неизвестни. Според прогнозата мерките за изолация при домашни условия ще продължат да бъдат отхлабвани и няма да има „ втора вълна“ на зараза. Налице са значителни рискове пазарът на труда да бъде засегнат по-трайно от очакваното, а трудностите, свързани с ликвидността, биха могли да се превърнат в проблеми с платежоспособността за много предприятия. Налице са рискове за стабилността на финансовите пазари и опасност държавите членки да не координират в достатъчна степен националните мерки на политиката.

Липсата на споразумение за бъдещите търговски отношения между Обединеното кралство и ЕС би могло да доведе и до по-слаб растеж, особено за Обединеното кралство. В пообщ план протекционистичните политики и прекаленото отдалечаване от световните производствени вериги също биха могли да повлияят отрицателно на търговията и световната икономика.

Има също така благоприятни рискове, като например ранната наличност на ваксина срещукоронавируса.
В по-общ план, не може да се изключи по-бързо от очакваното съживяване, особено ако епидемиологичната ситуация позволява оставащите ограничения да бъдат премахнати по-бързо от предположеното.

За Обединеното кралство хипотезата е чисто техническа

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто техническа хипотеза за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания нито предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за техните бъдещи отношения.

Настоящата прогноза се основава на набор от технически хипотези относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 26 юни. Що се отнася до всички други входящи данни, включително хипотезите относно държавните политики, в прогнозата е взета подnвнимание информацията, налична до 30 юни включително. Прогнозата се основава на хипотезата за непроменени политики, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.
.