fbpx Ръст в индустрията и свиване в строителството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в индустрията и свиване в строителството

Индустриалното производство расте за осми пореден месец на годишна база, докато при строителството и вътрешната търговия се наблюдава спад, дължащи се на намаление при сградното строителство /-9,5% - за април 2014 г. на годишна база/ и свиващата се търговия на едро /-16,4% - за април 2014 г. спрямо същия период м.г./. Това констатират икономическите есксперти на Райфайзенбанк.

Паричната статистика на БНБ показва видимо нарастване на кредитите през май, с 1.8% на годишна база, за четвърти пореден месец. „Въпреки дефлацията, нестабилната политическа ситуация и леко растящия среден лихвен процент през май, кредитите за бизнеса се увеличават. Ако тези задържащи кредитирането фактори се подобрят, може да се очаква темпът кредитирането да се ускори, което на свой ред би подкрепило ръста на реалната икономика.“, коментира анализаторът Емил Калчев. На годишна база нарастват депозитите в унисон с тенденция от 2009-та година насам. Натрупаните значителни спестявания са отлична база за икономически растеж, който засега се задържа главно поради политическата нестабилност в страната и региона, наред със забавата в икономическото възстановяване на Европа.