Нужна е политика за задържане на младите учители

Привличането на най-способните млади хора към учителската професия трябва да бъде топприоритет и в България, сподели Джули Беланжер по време на конференция „Качествено образование за всяко дете“, организирана от Фондация Заедно в час. Най-добрите образователни системи като Финландия и Сингапур набират своите учители сред тези от завършващите специалисти, които са с най-високи резултати и които допълнителни притежават важни професионални качества, компетентности и нагласи. Тъй като тези млади хора имат редица възможности пред себе си, успешните училищни системи взимат специални мерки, за да направят професията учител привлекателна и престижна.

Конкурентното заплащане и финансовите стимули са един елемент от тази политика, но съвсем не единственият или най-главният. Също важни са възможностите за професионално развитие и меритократично кариерно израстване; регулирането на броя учителски кадри, в които държавата инвестира; системното засвидетелстване на уважение към училището и учителите от страна на лидерите в държавата и общността; ефективното рекламиране на професията учител сред успешните студенти и специалисти.

В международен план образованието страда от значително изтичане на подготвени кадри към други сектори, а особено критичен е периода през първите години от учителската кариера. В България този проблем е обострен поради крайно малкия процент млади учители.

Facebook comments