fbpx Нужни са големи стъпки в образователната реформа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужни са големи стъпки в образователната реформа

„Образователна реформа се прави на големи стъпки, а не на малки. В противен случай има опасност да бъде обратима. Традицията има свое гравитационно поле и често те връща назад”, сподели Збигнев Марчиняк, един от най-успешните заместник-министри на образованието в Полша и архитект на реформите, довели до значителните успехи на полските ученици според редица международни изследвания. Марчиняк посети България по повод на участието му в третата годишна конференция Образование 2014, организирана от Фондация „Заедно в час“, Европейската комисия и Световната банка в България.

Формулиране на нови национални приоритети и цели за резултатите от образованието; адаптиране на учебната програма и на рамката за оценяване в синхрон с тях; удължаване общообразователния етап и забавяне отсяването и профилирането на учениците; по-голяма автономност на училищата при определяне на учебната програма; отчетност за напредъка на всички ученици на всички нива, от учител през директор до местната власт – това са ключовите елементи на успешната образователна реформа в Полша, направили я най-качествената образователна система в бившия социалистически блок.

Елитаризацията на училищното образование е в ущърб на цялото общество. Отделянето на „талантливи“ и „неталантливи“, „добри“ и „лоши“ ученици в отделни училища не носи ползи. Напротив, смесването на учениците е от ползва и за двете групи. Сегрегирането се прави на базата на етикети, а децата се развиват постоянно. Етикетите спират развитието им. Цената на сегрегацията се плаща от по-бедните и по-слабо представящи се ученици, които нямат с кого да се сравнят.

В Полша има фонд за подкрепа на талантливите деца – те имат достъп до него, но учат в същите училища и класни стаи като всички останали ученици. „Не сме забелязали в резултат на премахването на елитаризацията на училищата по-малко ученици да проявяват интерес към олимпиадите например. Напротив, позициите ни в международните състезания се запазиха или подобриха. Появиха се дори нови национални олимпиади по други предмети, стартирани от учители. Родителите, чиито деца ходят на олимпиади, нямам причина да са недоволни и да искат специални привилегии за децата, защото те имат достъп до тях във всяко квартално училище.“, каза Марчиняк.