fbpx Нужно е въвеждането на системи за сертифициране на качеството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужно е въвеждането на системи за сертифициране на качеството

Нужно е въвеждането на системи за сертифициране на качеството

Според проучване сред туристическия бизнес и сдружения за нагласите им към въвеждането на системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма 49 % от анкетираните представители на бизнеса считат, че ако бъдат въведени, в рамките на 10 години ще има значителен ръст на приходите от туризъм. 50,4 % от анкетираните смятат, че ще се повиши имиджът на страната като туристическа дестинация.

Обвързаните с туризъм дейности осигуряват заетост на 11,8% от работещите у нас. Общо заетите в сектора в страната през миналата година са 364 000, по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания. Пряко заети в сектора са били 3,3% от работещите (101 000 работни места). Туризмът формира 12,9% от БВП за м.г.

Статистиката показва, че въпреки световната икономическа и финансова криза, през последните години българският туризъм показва ръст както по отношение на броя туристи, посетили страната, така и по отношение на приходите от туризъм. Ето защо постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за затвърждаване и разширяване на позициите на България на световния пазар, което е и основната цел на проекта.