fbpx Образованието e признат елемент за растеж на Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Образованието e признат елемент за растеж на Европа

 БТПП подкрепя становището на генералния секретар на Европалати, Арналдо Аброзини, по отношение на новите мерки за промени в образователната програма "Еразъм за Всички“ 2014-2020. Както Палатата многократно е изтъквала в свои изявления, инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. На бизнеса е необходимо качествено професионално обучение и усилията на европейската администрация трябва да се насочат към подобряване именно на тези образователни услуги. Нецеленасоченото наливане на средства в различни академични институти е безсмислено без оценка за нуждите на бизнеса.
Палатата приветства опростяването на процедурите и обединяването на всички досегашни програми под един чадър, което ще облекчи както администрацията чрез участието само на една агенция от страна, така и кандидатстващите. БТПП приветства и рационализацията на множеството предишни образователни инициативи, които новата програма "Еразъм за всички" ще осигури. Но от друга страна, остава заплахата от чисто формалната страна на подобно преструктуриране, което ще намали административната тежест, но остава без стратегия, фокусирана върху подготовката при входа в пазара на труда.