fbpx Решения за интелигентни градове, екологично управление на отпадъци и устойчива енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Решения за интелигентни градове, екологично управление на отпадъци и устойчива енергия

Страните от Югоизточна Европа са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от изчерпването на ресурсите, климатичните промени и необходимостта от изграждане на по-конкурентна икономика. В контекста на целите на ЕС и новия програмен период 2014-2020 г. съществуват благоприятни възможности за ускоряване на устойчивото развитие на региона. 

От 5 до 7 април 2016 в София Виа Експо организира ежегодните изложения и конференции за Югоизточна Европа http://viaexpo.com/bg/index със следните тематични акценти:

Smart Cities - умни сгради, интелигентни мрежи, съхранение на енергия и енергиен мениджмънт, устойчиво градско планиране и мобилност, информационни и телекомуникационни технологии

Save the Planet - управление на отпадъци и рециклиране

ЕЕ & ВЕ  - енергийна ефективност, соларна, геотермална, вятърна, хидро- и биоенергия, оползотворяване на енергия, енергия от отпадъци

LiftBalkans - асансьори и ескалатори, подвижни платформи. 

Водещи компании ще представят ресурсно-ефективни и нисковъглеродни технологии. Изложенията са отправна точка за стартиране на нови проекти, за получаване на актуална информация и за обмяна на опит.

Очаква се отново силно международно присъствие. До момента участие са заявили фирми от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Португалия и Чешка република.

Лектори от авторитетни организации ще споделят своя опит и знания. Поканени са експерти от Euroheat & Power, PU Europe, Международна геотермална асоциация (IGA), Европейски съвет за геотермална енергия (EGEC), Конвента на кметовете, Calipso Networks, Европейски институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE), Европейски съвет на архитектите, Камара на архитектите в България, Европейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Европейска федерация за управление на отпадъците и екологични услуги (FEAD), Европейска асоциация на фирмите, рециклиращи пластмаса, Министерство на околната среда и водите, ProPellets Austria, Испанска асоциация за биогаз (AEBIG).