fbpx Обсъждат електронно бъдеще | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обсъждат електронно бъдеще

Обсъждат електронно бъдеще

Как си представяме бъдещето на електронното здравеопазване, дигиталното съдържание и електронното правителство, кои технологии и социални явления ще повлияят на тяхното развитие и как това развитие от своя страна ще се отрази на обществения живот – това бяха част от въпросите, които бяха обсъдени в рамките на Откритата национална консултация по проекта „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“ (FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries).

В рамките на събитието бяха представени изготвените по проекта SWOT анализи по темите електронно здравеопазване (e-Health), дигитално съдържание (Digital content) и електронно правителство (e-Government). След това участниците в Откритата национална консултация, включващи представители на държавните институции, академичните среди, бизнеса и други експерти по темата, се разделиха в паралелни тематични сесии, насочени към трите ключови сфери на развитие на технологиите. Накрая беше проведена обща сесия, в рамките на която бяха направени обобщения и заключения от отделните тематични срещи.

Участниците в Откритата национална консултация също така дискутираха важни въпроси като възможността да настигнем страни с развито електронно управление като Естония, използвайки метода на пресрещането – т.е. като се опитаме да достигнем не нивото, на което те са днес, а това, на което ще бъдат след няколко години. Бяха обсъдени и тенденции като очакваната замяна на персоналните компютри с нови типове устройства и съответно – нуждата от повече услуги през мобилни интерфейси, както и нарастващото значение на явления като съдържанието, генерирано от потребителите (UGC - user generated content), услуги, базирани на местоположението (LBS – Location Based Services), иновативни културни и креативни индустрии и др.

Facebook коментари