fbpx Още спад на цените на жилищата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още спад на цените на жилищата

Още спад на цените на жилищата

етикети

Цените на жилищата са се увеличили с 0,2 % през второто тримесечие на годината спрямо първото, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие обаче на 2011 годна обаче цените падат с 2.6 %.

През второто тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано увеличение на цените в 13 от областните градове, като по-значително е в Търговище - с 3.5 на сто, Разград - с 3.4 на сто и Велико Търново - с 3.1 на сто. В Добрич няма промяна в цените на жилищата. Намаление на цените е регистрирано в 14 от областните градове.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2012 г. е 885.32 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в столицата - 1457.38 лв./кв. м, следвана от Варна - 1429.00 лв./кв. м и Бургас - 1151.17 лв./кв. метър. През второто тримесечие спрямо първото цените на жилищата в София падат с 0,5 на сто - от 1465.33 лева за кв.м на 1457.38 за кв./метър.

Facebook коментари