fbpx Песимизмът на бизнес лидерите достигна рекордно високи стойности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Песимизмът на бизнес лидерите достигна рекордно високи стойности

В началото на новото десетилетие бизнес лидерите по света демонстрират рекордни нива на песимизъм. 53% от изпълнителните директори очакват спад в нивата на икономическия растеж през 2020 г., спрямо 29% през 2019 г. и само 5% през 2018 г. Това е най-високото ниво на песимизъм в сравнение с всички резултати от 2012 г. насам. Такива са резултатите от 23-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC CEO Survey), проведено сред близо 1600 изпълнителни директори в 83 страни по целия свят.

Най-песимистично настроени са изпълнителните директори в Северна Америка (63%), Западна Европа (59%) и Близкия Изток (57%). Само 22% от бизнес лидерите очакват повишение в икономическия растеж сравнено с 42% през 2019 г.

„Спадът в икономическия растеж не е изненадващ, имайки предвид
съществуващата несигурност по отношение на търговските конфликти, геополитическите въпроси и липсата на ясен подход към изменението на климата. Тези предизвикателства не са нови, но се развиват с нови темпове, затова ключовият въпрос е как да се преборим с тях заедно“, коментира Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC.

Увереността за растеж на печалбите намалява

Изпълнителните директори не са уверени в резултатите на собствените си компании за следващите 12 месеца. Само 27% от участниците в проучването твърдят, че са „много уверени“ относно растежа на компаниите си – това е най-ниският резултат от 2009 г. насам и спад с 8% от 2019 г.

От водещите икономики Китай и Индия демонстрират най-високи нива на увереност в бъдещ икономически растеж, съответно 45% и 40%. Следват САЩ (36%), Канада (27%), Германия (20%) и Франция (20%), а Япония е с най-ниско ниво на оптимизъм сред бизнес лидерите – 11%.

Оказва се, че отговорите на изпълнителните директори относно очаквания растеж на ръководените от тях компании отлично предсказват глобалния икономически растеж. Анализирайки прогнозите на бизнес лидерите от 2008 г. насам, съотношението между увереността за 12-месечен растеж на приходите и реалния растеж на световната икономика, е много силно (вж. приложение 4 в бележките). Ако приемем, че този анализ е валиден и сега, то глобалният растеж би могъл да се понижи до 2.4% през 2020 г., което е много по-ниско от други прогнози, включително тази на Международния валутен фонд – 3.4%.

Китай се приближава до САЩ

САЩ остава най-предпочитаният пазар за следващите 12 месеца, посочен от 30% от участниците в проучването. Следва Китай с 29%. Останалите страни в топ 5 за растеж са същите като миналата година – Германия (13%), Индия (9%) и Великобритания (9% – висок резултат, имайки предвид неяснотите около Брекзит).

Повече регулации в киберпространството

Над 2/3 от изпълнителните директори предвиждат, че правителствата ще въведат ново законодателство, за да регулират съдържанието в интернет и социалните мрежи и за да повлияят на доминиращите технологични компании. По-голямата част от изпълнителните директори (51%) прогнозират също, че правителствата все повече ще задължават частния сектор да компенсира финансово лицата за личните данни, които събира.

Повишаване на квалификациите – истинско предизвикателство

Липсата на ключови умения остава основна заплаха за растежа според изпълнителните директори. Въпреки че бизнес лидерите смятат, че преквалификацията/повишаването на квалификацията е най-добрият начин за преодоляване на различията в уменията, те не отчитат съществен прогрес в тази посока. Само 18% от изпълнителните директори твърдят, че са постигнали „значителен напредък“ в създаването на програма за повишаване на квалификацията. Това е усещането и сред работната ръка. В отделно проучване на  PwC, 77% от общо 22 000 работници и служители от целия свят казват, че биха искали да придобият нови умения или да се преквалифицират, но само 33% смятат, че им е била дадена възможността да развият дигитални умения извън ежедневните им задължения.

Изменението на климата – предизвикателство или възможност?

Въпреки че климатичните промени не са начело в списъка от потенциални заплахи за растежа, изпълнителните директори все повече оценяват ползите от действия за намаляване на въглеродния отпечатък на ръководените от тях компании. В сравнение с преди десетилетие, сега те са два пъти по-склонни да се „съгласят“, че инвестирането в инициативи, свързани с изменението на климата, ще повлияе положително на репутацията на компаниите (30% през 2020 г. в сравнение с 16% през 2010 г.). 25% от бизнес лидерите днес (в сравнение с 13% през 2010 г.) смятат, че подобни инициативи могат да доведат до нови възможности за продукти и услуги.