fbpx По-малко разрешителни за строеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-малко разрешителни за строеж

По-малко разрешителни за строеж

Спрямо трето тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, а броят на жилищата в тях се увеличава с 16.5%, и застроената им площ е с 9% повече. През четвъртото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с 3162 жилища в тях и с общо 389 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), става ясно от анализа на Националния статистически институт. Административните сгради нарастват с 4.3%, но в същото време разгънатата им застроена площ намалява с 26.7 на сто. Другите сгради бележат увеличение от 9.7%, докато тяхната РЗП намалява с 13.5 %.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 16.9%, но апартаментите в тях са повече със 7.4 %. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 164 жилищни и 48 други сгради, Стара Загора - 46 жилищни и 53 други сгради, Варна - 57 жилищни и 34 други сгради, Пловдив - 39 жилищни, 3 административни и 47 други сгради, и София - 42 жилищни и 26 други сгради.