fbpx По-висок процент самоучастие - по-малко платени лихви | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-висок процент самоучастие - по-малко платени лихви

По-висок процент самоучастие - по-малко платени лихви

Средният размер на кредитите се е запазил сравнително непроменен спрямо април, а най-отчетливата тенденция бе сериозният ръст на кредитите, изтеглени в лева. Това отчитат експертите от консултантската компания Кредит Център.

Основната причина за малкия среден размер на кредитите са по-ниските цени на сделките с имоти напоследък. През последните 2 месеца се наблюдава и тенденция към увеличаване на процента самоучастие. Това на практика е позитивно явление, тъй като високият процент самоучастие прави крайната цена на вложението за имот значително по-ниска”, добавя Тошев.

Заедно с това настъпват някои значителни промени в това как е по-изгодно да инвестираме парите, с които разполагаме. През последните години редица експерти съветваха сериозна част от покупката на имот да се покрива с кредит, за да може купувачът да инвестира спестените си пари в друго, като ремонт, обзавеждане или в собствения бизнес. В момента обаче икономически по-разумното решение е да се вложи максимално голям процент собствени средства – така покупката ще излезе много по-изгодна на финала.

Сумата, която вземате на кредит - така наречената главница, e константна, а това, което на практика променя стойността на крайното ви вложение, е лихвата и съпътстващите такси, по-голямата част от които също се смятат на база на оставащата за погасяване главница. По тази специалистите съветват, когато купувате имот с кредит и можете да си позволите по-голямо самоучастие, да го направите.

Ако сделката ви е на стойност 40 000 евро и имате 10% самоучастие – т.е. 4 000 евро, главницата по кредита ще бъде 36 000 евро. При лихва от 7%, всеки месец вие ще плащате тази лихва върху тези 36 000 евро или за срок 25 години на кредита ще се платят лихви в размер на 78 883 лева. Ако обаче самоучастието ви е 30% или 12 000 евро, вие отново ще плащате 7% лихва, но върху главница от 28 000 евро, което на практика прави крайната стойност на плaтената лихва 61 350 лева”.

Тенденцията левовите кредити да стават все по-популярни вече се превръща в трайно явление, което набра още по-голяма скорост през изтеклия месец. Над 30% от изтеглените ипотечни заеми през май са в българска валута. Размерът на изтеглените ипотечни заеми в столицата бележи ръст с около 2000 евро през май спрямо предходния април. В другите големи градове обаче стойността на средния размер се е понижила.