Положителни очаквания за ипотечния пазар през 2011 г.

През последните два месеца на годината хората се опитват да приключат започнатите проекти, включително да затворят имотните си сделки. В резултат голям процент от изчакващите клиенти предприеха стъпки за финализиране на търсенето и реализиране на покупка. Най-активни сред потребителите остават нуждаещите се от основно жилище, за които заемният капитал е задължителен. Те теглят кредити, като избират най-подходящия за възможностите на семейния им бюджет кредит.

По данни на КредитЦентър, нараства търсенето на по-висок процент кредитиране, което показва по-голям оптимизъм сред клиентите, желание да се купи по-качествен и добър имот въпреки по-големите разходи, които съпътстват такива сделки. Това е пореден знак, че част от клиентите имат положителни очаквания за бъдещето – т.е. предполагат, че в краткосрочен план доходите им ще растат и семейните финанси ще се стабилизират и увеличават. На пазара обаче се вижда и поведение в другата крайност - част от клиентите с по-голяма кредитна задлъжнялост търсят начини за преструктуриране на задълженията си, а някои, които имат възможност, погасяват част от главниците по кредитите си и намаляват месечната тежест на плащанията.

Очакванията на КредитЦентър за първото тримесечие на 2011 г. са за сравнително слаба активност на пазара на ипотечно кредитиране. Това се отнася както за търсенето от страна на клиентите, така и за промоционалните кампании на финансовите институции. През първото тримесечие лихвените нива ще се запазят около постигнатите в края на 2010 година, като разликата в лихвените нива на евровите и левовите кредити също ще се запази.

„По-сериозно раздвижване на пазара ще видим през второто и третото тримесечие на годината, като очакванията ни са ипотечното кредитиране в края на деветмесечието на 2011 година да формира ръст спрямо 2010-та в рамките на 6-8%”, прогнозира Тихомир Тошев, управител на Кредит Център. „За цялата 2011-та ръстът в ипотечното кредитиране очакваме да е в рамките на 7-9%. Лихвените нива ще следват развитието и активността на пазара, като през втората половина на годината очакваме да слязат на нива 6.25 – 6.75% в евро и 7.5 – 8% в лева”.

Facebook comments